Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Horyzonty słowacystyki: dawne inspiracje i nowe wyzwania”

05.05.2022 - 12:48, aktualizacja 16.05.2022 - 09:58
Redakcja: am

Z okazji przypadającego jubileuszu 45-lecia kształcenia słowacystycznego na Uniwersytecie Śląskim,
17–18 maja 2022 roku na Wydziale Humanistycznym UŚ w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5) odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Horyzonty słowacystyki: dawne inspiracje i nowe wyzwania

Konferencja poświęcona będzie problematyce języka, literatury oraz kultury słowackiej, zagadnieniom przekładu, kwestiom nauczania języka słowackiego jako obcego, wzajemnych kontaktów słowacko-polskich i polsko-słowackich (międzyjęzykowych, międzyliterackich, międzykulturowych).

Podczas konferencji poddamy naukowej refleksji następujące zagadnienia:

  1. język słowacki w XXI wieku; tendencje i perspektywy rozwojowe; relacje między językiem a społeczeństwem, między językiem a kulturą; metodologie badawcze w językoznawstwie słowacystycznym;
  2. literatura słowacka w kontekście badań literaturoznawczych, komparatystycznych; jej pozycja, rola i znaczenie w Polsce oraz na świecie; literaturoznawcze badania słowacystyczne;
  3. przekłady literatury słowackiej; praktyczny i teoretyczny wymiar refleksji nad przekładami literatury słowackiej; literatura przekładana i jej miejsce w kulturze przyjmującej;
  4. kultura słowacka w Polsce i w świecie; rola instytucji w nawiązywaniu dialogu międzykulturowego; propagatorzy kultury słowackiej w Polsce i na świecie;
  5. dydaktyka języka słowackiego jako języka obcego; innowacyjne trendy i koncepcje w nauczaniu języka słowackiego jako obcego; przekład w nauczaniu języka słowackiego jako obcego;
  6. historia słowacystyki śląskiej; polskie ośrodki słowacystyczne; słowacystyka za granicą; wyzwania współczesnej słowacystyki.

W konferencji wezmą udział słowacyści, slawiści, specjaliści zajmujący się słowacką kulturą, literaturą i językiem, językoznawcy, literaturoznawcy, przekładoznawcy, kulturoznawcy, dydaktycy oraz lektorzy języka słowackiego jako obcego.

PROGRAM WYDARZENIA WRAZ Z LINKAMI MS TEAMS

return to top