Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Międzynarodowa konferencja naukowa online “O(d)graniczenia w perspektywie literaturo- i językoznawczej”

21.09.2021 - 15:42, aktualizacja 21.09.2021 - 15:44
Redakcja: am

W dniach 29-30 września 2021r. odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa online poświęcona szeroko rozumianemu problemowi ograniczeń.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Literaturoznawstwa oraz Instytut Językoznawstwa UŚ.

Obrady będą toczyć się w języku niemieckim.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie [link do strony]

Chęć udziału prosimy zgłaszać na adres e-mailowy: wortfolge@us.edu.pl

plakat konferencji [pdf.]

plakat konferencji

return to top