Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Otwarte seminarium inaugurujące działalność Śląskiego Centrum Badań nad Pamięcią Regionalną i Transgraniczną

27.05.2024 - 11:33, aktualizacja 27.05.2024 - 11:33
Redakcja: am

Śląskie Centrum Badań nad Pamięcią Regionalną i Transgraniczną ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych – zarówno członkinie i członków społeczności akademickiej, jak i osoby niezwiązane z naszą uczelnią – na otwarte seminarium inaugurujące działalność Centrum w Uniwersytecie Śląskim.

Gościem naszego Centrum będzie dr Frank Ferguson z Ulster University w Belfaście, a tematem jego prezentacji będzie obecna sytuacja w Irlandii Północnej w kontekście sporów o status granicy irlandzkiej po brexicie. Całe seminarium (wykład + dyskusja) będzie prowadzone w języku angielskim, a uczestniczyć w nim będą również przedstawiciele instytucji, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warunkiem udziału w seminarium jest zgłoszenie imienia i nazwiska wraz z adresem korespondencyjnym (email) na adres: memboreg@gmail.com

 

Seminarium odbędzie się w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 w pok. B1.18 (I piętro).

Granice i inne subtelne różnice. Irlandia Północna ponownie w stanie równowagi

W swoim wykładzie dr Ferguson przeanalizuje to, co wskazuje na pozytywną sytuację współczesnej Irlandii Północnej, która wychodzi z długiego okresu zastoju, osiągając porozumienie w sprawie brexitu i granicy. Parlament regionalny powrócił do pracy z pierwszą w historii republikańską premierką. Wydaje się, że Irlandia Północna jest nękana przez bezprecedensowe siły destabilizujące, ponieważ nastąpiły zmiany demograficzne, które sprawiły, że północni unioniści stali się mniejszością, natomiast słychać coraz intensywniejsze głosy wzywające do zjednoczenia Irlandii; największa partia unionistyczna jest w kryzysie po tym, jak jej lider został oskarżony o przestępstwa seksualne w przeszłości, a nowe przepisy dotyczące dziedzictwa konfliktu i kwestii językowych wchodzą w życie w atmsferze sporu i kontrowersji.

Dr Ferguson przedstawi pogląd, zgodnie z którym Irlandia Północna jest w dużej mierze stanem kwantowym, w którym dwa przeciwstawne efekty mogą być obserwowane bez przerwy w tym samym czasie. Skupiając się na języku i literaturze współczesnej, zamierza dowieść, że pomimo ścierania się stanowisk politycznych i kulturowych, z niedawnych wojen kulturowych wyłoniły się istotne, nowe możliwości i że dziś istnieje realna szansa na pojednanie, zrozumienie, a może nawet prawdziwy pokój.

Dr Frank Ferguson, Ulster University

Borders and Other Fine Margins: Northern Ireland in the Balance, Again

 

In his presentation dr Ferguson will explore the apparently positive situation of contemporary Northern Ireland as it emerges from a long period of stasis with agreement now reached on Brexit and the Border and as its devolved assembly has settled back to work with its first ever Republican First Minister. As ever, it seems beset with unprecedented destabilizing forces as demographic shifts have occurred that now make northern Unionists a minority and have intensified calls for Irish unification; the largest Unionist party is beset by uncertainty after its leader is charged with historic sex offences; and new legislation on Troubles Legacy and Language comes into force with much debate and controversy. One view would suggest that great change has taken place and much is now different. Other voices suggest that this will still not be enough to really affect the status quo.

Dr Ferguson will argue that Northern Ireland is very much a quantum state, where two opposite effects can be witnessed at the same time, all the time. Taking language and contemporary literature as his focus, he will suggest that despite the intertwining of political and cultural debates some intriguing possibilities have arisen from the culture wars and that today real opportunity exists for reconciliation, understanding and perhaps even real peace.

Frank Ferguson

Dr Frank Ferguson, Ulster University

return to top