Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Literatura polska w świecie. Polska literatura non fiction – perspektywa nadawcy i odbiorcy” (online)

04.11.2022 - 15:14, aktualizacja 07.11.2022 - 11:13
Redakcja: am

Wydział Humanistyczny oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizują międzynarodową konferencję Literatura polska w świecie. Polska literatura non fiction – perspektywa nadawcy i odbiorcy”. Tegoroczne spotkanie jest kontynuacją tradycji rozpoczętej w 2005 roku.

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej w dniach 17 i 18 listopada 2022 roku. Interaktywny program konferencji jest dostępny tutaj (wybranie referatu, sekcji, części konferencji stanowi automatyczne odesłanie w odpowiednie miejsce wirtualnego spotkania).

Pierwszy dzień obrad rozpocznie panel dyskusyjny z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych polonistów, tłumaczy, wykładowców akademickich, którzy zajmują się recepcją literatury polskiej poza granicami Polski. Wystąpienia konferencyjne pierwszego dnia skupią się wokół takich zagadnień jak topografia miejsc i analiz (auto)biografii jako gatunku non fiction.

Drugi dzień będzie poświęcony tematyce reportażowej, wspomnieniom, migracjom, esejom oraz powieści kryminalnej z perspektywy nadawcy i obiorcy, również tego zewnętrznego kulturowo.

Do udziału w konferencji – jako słuchaczy i dyskutantów – zapraszamy wszystkich zainteresowanych poruszaną podczas konferencji tematyką: badaczy teorii i historii literatury, humanistyki zaangażowanej, (glotto)dydaktyków polonistycznych, językoznawców oraz kulturoznawców. Zapraszamy twórców, krytyków i czytelników, studentów i doktorantów.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie organizatorów oraz na wydarzeniu na Facebooku.

grafika informująca o konferencji

return to top