Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytut Literaturoznawstwa

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY BADAWCZE W DYSCYPLINIE

 • Badania literatur obcych.
 • Badania literatury polskiej i klasycznej.
 • Ludzko-zwierzęce interakcje od starożytności do średniowiecza.
 • Humanistyka wobec rewolucji przemysłowej i antropocenu.
 • Badania literatur południowo- i zachodniosłowiańskich w językach oryginalnych oraz w przekładach.
 • Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce w XX i XXI wieku.
 • Dramat i teatr niemieckojęzyczny w świetle badań nad mobilnością kulturową.
 • Literatura niemieckojęzyczna na Górnym Śląsku. Pisarze – dzieła – recepcja.
 • Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo slawistyczne.

W Instytucie Literaturoznawstwa prowadzone są na najwyższym poziomie badania w tradycyjnych specjalnościach literaturoznawczych, szczególnie: historia literatury polskiej i innych literatur europejskich (współczesnych i dawnych), teoria literatury, metodologia badań literackich, badania krytyki literackiej, sztuka interpretacji, komparatystyka, badania przekładu literackiego, badania nad retoryką, dydaktyka literatury, bibliologia i nauki pomocnicze, w tym badania podstawowe – edycje krytyczne. Działalność naukowa Instytutu Literaturoznawstwa ściśle koresponduje ze wskazanymi w strategii Instytutu Literaturoznawstwa UŚ na lata 2020-2025 obszarami badawczymi. Badania prowadzone są w ramach trzech zespołów badawczych, pracujących nad następującymi tematami: badania literatur obcych, badania literatury polskiej i klasycznej, ludzko-zwierzęce interakcje od starożytności do średniowiecza. Wielu badaczy realizuje badania w ramach krajowych i zagranicznych grantów badawczych (m.in. w ramach Stypendium Fulbrighta, grantów Horyzont 2020, NCN, NPRH), a efektem badań są publikacje nagradzane niejednokrotnie prestiżowymi nagrodami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Instytutu.


zespoły badawcze

liderka zespołu badawczego

dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ

kontakt: joanna.warmuzinska-rogoz@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Badania literatur obcych.


słowa kluczowe: teoria literatury; historia literatury; komparatystyka literacka; dydaktyka literatury; nowa humanistyka

liderka zespołu badawczego

dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ

kontakt: magdalena.bak@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Badania literatury polskiej i klasycznej.


słowa kluczowe: teoria literatury; historia literatury; komparatystyka literacka; dydaktyka literatury; nowa humanistyka

lider zespołu badawczego

prof. dr hab. Przemysław Marciniak

kontakt: przemyslaw.marciniak@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Ludzko-zwierzęce interakcje od starożytności do średniowiecza.


słowa kluczowe: literatura bizantyńska, entomologia kulturowa, ethnomentomologia, studia nad zwierzętami

lider zespołu badawczego

dr hab. Paweł Tomczok, prof. UŚ

kontakt: pawel.tomczok@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Humanistyka wobec rewolucji przemysłowej i antropocenu.


słowa kluczowe: Akwafilologia, Humanistyka wobec rewolucji przemysłowej, Humanistyka wobec antropocenu, Narratologia ekologiczna i ekonomiczna

lider zespołu badawczego

dr hab. Leszek Małczak, prof. UŚ

kontakt: leszek.malczak@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Badania literatur południowo- i zachodniosłowiańskich w językach oryginalnych oraz w przekładach.


słowa kluczowe: literatury południowo- i zachodniosłowiańskie, przekład literacki, recepcja, poetyka przekładu, teoria, historia i krytyka przekładu

lider zespołu badawczego

dr hab. Michał Skop, prof. UŚ

kontakt: michal.skop@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce w XX i XXI wieku.


słowa kluczowe: literatura niemieckojęzyczna, recepcja w Polsce, popularyzacja, przekład

lider zespołu badawczego

dr hab. Zbigniew Feliszewski, prof. UŚ

kontakt: zbigniew.feliszewski@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Dramat i teatr niemieckojęzyczny w świetle badań nad mobilnością kulturową.


słowa kluczowe: teatr i dramat niemieckojęzyczny, mobilność kulturowa, transfer kultury

liderka zespołu badawczego

dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ

kontakt: renata.dampc-jarosz@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Literatura niemieckojęzyczna na Górnym Śląsku. Pisarze – dzieła – recepcja


słowa kluczowe: niemieckojęzyczni pisarze Górnego Śląska, literatura regionalna, kultury pamięci, polsko-niemiecka przestrzeń kulturowa

badacze indywidualni

prof. dr hab. Lech Miodyński

kontakt: lech.miodynski@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo slawistyczne


słowa kluczowe: literaturoznawstwo i kulturoznawstwo slawistyczne, historia slawistyki

return to top