Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

I stopień:

Seminarium licencjackie greckie 1:

Student dokonuje lektury wskazanego greckiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretacji uwzględniającej kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego sporządza poprawny metodologicznie plan i pisze jeden rozdział pracy licencjackiej w oparciu o przeprowadzone kwerendy.

Seminarium licencjackie greckie 2:

Student pogłębia i utrwala nabytą wiedzę i umiejętności poprzez lekturę wskazanego greckiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretację uwzględniającą kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego finalizuje pisanie pracy licencjackiej.

Seminarium licencjackie łacińskie 1:

Student dokonuje lektury wskazanego łacińskiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretacji uwzględniającej kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego sporządza poprawny metodologicznie plan i pisze jeden rozdział pracy licencjackiej w oparciu o przeprowadzone kwerendy.

Seminarium licencjackie łacińskie 2:

Student pogłębia i utrwala nabytą wiedzę i umiejętności poprzez lekturę wskazanego łacińskiego tekstu, scholiów i komentarzy, a także jego interpretację uwzględniającą kontekst historyczno-kulturowy. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego finalizuje pisanie pracy licencjackiej.

 

return to top