Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Proces dyplomowania

Procedurę uzyskania dyplomu na kierunku filologia słowiańska reguluje Uchwała Rady Wydziału Filologicznego z dnia 12 grudnia 2017 roku stanowiąca Regulamin dyplomowania na Wydziale Humanistycznym (dawniej Filologicznym). Określa on szczegółowo zasady zawarte w Regulaminie studiów obowiązującym w Uniwersytecie Śląskim. Organizacja procesu dyplomowania wymaga także stosowania procedur w ramach Archiwum Prac Dyplomowych (zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych i Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 18 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych).Proponowane studentom na seminariach obszary badawcze zgodne są z kierunkiem własnych badań promotorów, a także z badaniami i projektami realizowanymi przez wykładowców filologii słowiańskiej. Student przygotowuje pracę samodzielnie pod opieką promotora, mając możliwość korzystania z dodatkowych konsultacji indywidualnych. Po ukończeniu pisania pracy oraz zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów modułów student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, który przebiega zgodnie z zapisami Regulaminu dyplomowania.

PROCEDURA SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH W SYSTEMIE USOS

return to top