Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Opiekunka praktyk

dr Aneta Borowik
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
pok.
26
tel.: 32 359 17 74
e-mail: aneta.borowik@us.edu.pl

Praktyki zawodowe

Każdy student jest zobowiązany do końca piątego semestru odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 160 godz.
(4 tygodnie), najlepiej w okresie wakacyjnym.

Opiekunem praktyk jest dr Aneta Borowik, która po przedłożeniu podpisanych dokumentów z praktyk (porozumienia oraz raportu) wpisuje zaliczenie.

Regulamin praktyk oraz niezbędne druki: http://kandydat.us.edu.pl/dzial-ksztalcenia/studenckie-praktyki-zawodowe.

Aby dopełnić wszelkich formalności należy:

 1. Dokonać wyboru miejsca praktyk oraz uzyskać deklarację ze strony placówki, że praktyka w danym terminie będzie możliwa. Proszę pamiętać, że „rodzaj praktyki powinien odpowiadać profilowi kształcenia na kierunku lub specjalności studiów”, a celem praktyki jest:
  a) rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach;
  b) kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej;
  c) przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania;
  d) stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy”.
 2. Uzyskać akceptację dr Anety Borowik miejsca odbywania praktyk. Możliwe miejsca odbywania praktyk to m.in. muzea, galerie sztuki, urzędy ochrony zabytków etc.
 3. Wypełnić oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk, dostarczyć je do dr Anety Borowik.
 4. Uzyskać od dr Anety Borowik imienne skierowanie na praktyki.
 5. Wypełnić w dwóch egzemplarzach porozumienie
 6. Na porozumieniu uzyskać podpis prodziekana ds. kształcenia i studentów Wydziału Humanistycznego oraz podpis dyrektora zakładu/instytucji miejsca odbywania praktyk. 
 7. Po odbyciu praktyk przedłożyć dr Anecie Borowik podpisane porozumienie oraz raport.
 8. Wypełnić indeks, również stronę zatytułowaną „Praktyki”.
 9. Zgłosić się po wpis, którego dokonuje dr Aneta Borowik zgodnie z programem studiów na piątym semestrze. 

Dokumenty do pobrania

return to top