Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Aktualności

Nowa procedura zgłaszania i składania prac w systemie APD Nowa procedura zgłaszania i składania prac w systemie APD

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 201/2021 JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej, informujemy, że:

 • w Uniwersytecie Śląskim zgłaszanie tematów prac dyplomowych odbywa się drogą elektroniczną w APD;
 • temat pracy dyplomowej student ustala indywidualnie z promotorem; promotor, po zaakceptowaniu tematu pracy dyplomowej, tworzy w APD wniosek
  o zatwierdzenie tematu pracy; promotor staje się koordynatorem wniosku – proponowany termin zatwierdzenia tematów prac dyplomowych: do dnia
  15 marca 2022 r.;
 • uzupełniony przez promotora wniosek (opublikowany i elektronicznie podpisany przez promotora i studenta) przesyłany jest przez system do komisji zatwierdzającej tematy prac;
 • komisja zatwierdzająca tematy prac dla kierunku mediteranistyka ustalona jest następująco:
 • dr Anna Szczepaniak – kierunek: mediteranistyka, studia stacjonarne I stopnia,
 • modyfikację tytułu pracy (jeżeli nie wykracza poza zatwierdzony temat) promotor zgłasza e-mailowo do właściwego dziekanatu; po akceptacji Prodziekan
  ds. Studentów i Kształcenia dziekanat wprowadza do systemu USOS skorygowany tytuł pracy;
 • zmiana tematu pracy wymaga złożenia przez promotora nowego wniosku;
 • każda praca przed egzaminem jest przesyłana do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA);
 • promotor przekazuje do właściwego dziekanatu dane recenzenta;
 • promotor i recenzent wprowadzają recenzje do systemu APD przed egzaminem dyplomowym; po wprowadzeniu recenzji system automatycznie zmienia status pracy na „Praca gotowa do obrony”;
 • w celu przygotowania dokumentacji do obrony promotor podaje do właściwego dziekanatu:
  termin obrony,
  dane przewodniczącego Komisji egzaminu dyplomowego;
 • pracę dyplomową student składa w formie elektronicznej, bez konieczności jej drukowania.

Instrukcja zgłaszania i zatwierdzania prac dyplomowych w systemie APD znajduje się tutaj:
https://apd.us.edu.pl/static-bf3f488/diots/instrukcje/APD_tematy_wnioski.pdf

Digital Loeb Classical Library – nowa baza prenumerowana p(...) Digital Loeb Classical Library – nowa baza prenumerowana przez UŚ

Zapraszamy do korzystania z nowej bazy prenumerowanej przez UŚ!

Digital Loeb Classical Library to pełnotekstowa baza danych najważniejszych dzieł starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Każde z nich przedstawione jest
w dwóch wersjach: po lewej stronie oryginał, a po prawej – tłumaczenie na język angielski.

Dostęp do bazy bezpośrednio (z komputerów UŚ): https://www.loebclassics.com/ oraz przez system HAN: http://han.bg.us.edu.pl/han/loeb

student przeglądający książkę, w tle półki z książkami w monitorze komputerowym, tablecie i telefonie

Program dla Najlepszych Absolwentów Program dla Najlepszych Absolwentów

Program “Najlepsi Absolwenci” skierowany jest do osób, które w trakcie nauki wyróżniały się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi oraz działały na rzecz Uniwersytetu Śląskiego.

W związku z tym zapraszamy do aplikowania studentów i słuchaczy:

latające czapki absolwentów/Flying graduation capsStudenci:

 • studiów I oraz II stopnia

Słuchacze Uniwersytetu Otwartego:

 • Akademia Dyplomacji
 • MBA
 • Studia podyplomowe
 • Uniwersytet Dzieci
 • Uniwersytet Młodzieży
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Słuchacze Szkoły Języka i Kultury Polskiej:

 • kurs przygotowawczy

Chętni mogą samodzielnie zgłaszać się do Programu poprzez formularz aplikacyjny w wersji online. Stworzono specjalne, spersonalizowane ankiety uwzględniające specyfikę każdego Wydziału i jednostki.

Po wyłonieniu laureatów przez Wydziały i jednostki, odbędzie się Gala wręczenia wyróżnień, podczas której absolwenci otrzymają listy gratulacyjne oraz upominki.
W trakcie gali odbędzie się również quiz wiedzy o Uniwersytecie Śląskim, dedykowany absolwentom studiów I oraz II stopnia. Dla zwycięzcy przewidziana została Nagroda Specjalna.

Chętnych do udziału zapraszamy do wypełnienia ankiety online, dostępnej na:

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 września 2021 r.

Zgłoszenia do programu „Najlepsi Absolwenci 2021” Zgłoszenia do programu „Najlepsi Absolwenci 2021”

Rozpoczął się nabór do programu „Najlepsi Absolwenci 2021”. Tradycyjnie już poszukujemy wyjątkowych absolwentów, którzy w czasie studiów wyróżniali się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi oraz działali na rzecz Uniwersytetu Śląskiego.

Tym razem studenci i słuchacze ostatniego roku studiów I, II i III stopnia mogą sami zgłosić swój udział w konkursie. Zmianie uległ również formularz aplikacyjny – stworzono spersonalizowane ankiety uwzględniające specyfikę każdego wydziału i jednostki. Dodatkowo w plebiscycie mogą wziąć udział reprezentanci Uniwersytetu Otwartego oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Zgłoszenia można nadsyłać do 12 września 2021 roku (formularz zgłoszeniowy).

Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbędzie się w listopadzie br. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną listami gratulacyjnymi, otrzymają także upominki.
W programie uroczystości przewidziano również quiz wiedzy o Uniwersytecie Śląskim.

Grafika promująca wydarzenie z kodem QR. Na zdjęciu trzy uśmiechnięte studentki. Podpis: Szukamy najlepszych absolwentów 2021. Zgłoś się do 12.09.2021.

Erasmus + | Informacja o rekrutacji Erasmus + | Informacja o rekrutacji

Uwaga! Studenci!

Ruszyła rekrutacja do programu Erasmus + dla katowickiej części Wydziału.

Zapraszamy do składania dokumentów w systemie USOS. Na zgłoszenia czekamy do 7.04.2021 r.

Więcej informacji na temat wymiany studenckiej i oferty wyjazdów na stronie: www.usosweb.us.edu.pl

Cała Europa czeka na Ciebie!

Plakat informujący o rekrutacji do programu Erasmus+ na studia na rok akademicki 2021/2022

return to top