Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

TEMATYKA SEMINARIÓW LICENCJACKICH W ROKU AKADEMICKIM 2019-2020

 

 1. dr hab. Agnieszka Nęcka, prof. UŚ

Serdecznie zapraszam na seminarium licencjackie, którego tematyka będzie się koncentrowała przede wszystkim na sześciu głównych zakresach tematycznych:

 • storytelling i narzędzia marketingu narracyjnego w reklamie,
 • strategie wizerunkowe w mediach społecznościowych i kampaniach reklamowych (marka firmy, produktu, marka osobista),
 • zjawisko celebryctwa,
 • specyfika komunikacji w mediach społecznościowych,
 • blogosfera,
 • kultura popularna.

Możliwe są także inne, zaproponowane przez uczestników seminarium zagadnienia.

Kontakt: agnieszka.necka@gmail.com

 

 1. dr Karolina Pospiszil

Going (g)local? Komunikacja międzykulturowa w zglobalizowanym świecie

Serdecznie zapraszam na seminarium licencjackie wszystkich zainteresowanych problematyką komunikacji międzykulturowej zarówno w wymiarze interpersonalnym, jak i instytucjonalnym. W centrum zainteresowań badawczych naszych spotkań znajdą się takie zagadnienia jak:

– różnice kulturowe jako wyzwanie komunikacyjne;

– komunikacja międzykulturowa w biznesie;

– etykieta w biznesie a różnice kulturowe;

– błędy w komunikacji międzykulturowej jako przyczyna kryzysu wizerunkowego;

– praca z cudzoziemcami – wyzwania, problemy, dobre praktyki;

– strategie glokalizacji w organizacjach międzynarodowych.

Z wymienionych zagadnień wspólnie wybierzemy trzy, którym poświęcimy więcej uwagi, do nich też będzie dostosowana omawiana podczas zajęć literatura.

Literatura (wybór propozycji)

Coelho D.A., A Study on the Relation Between Manufacturing Strategy, Company Size, Country Culture and Product and Process Innovation in Europe, “International Journal of Business and Globalisation” 2011, no. 7(2).

Gesteland, R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Warszawa 2000.

Individualism and Collectivism: Theory, Method and Application, eds. U. Kim, H.C. Triandis, C. Kagitcibasi, S. Choi et al., Thousand Oaks CA 1994.

Matsumoto, D., Juang, L., Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.

Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, red. M. Ratajczak, Wrocław 2006.

Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, przeł. K. Bogusz, Warszawa 2009.

Salacuse J.W., Negocjacje na rynkach międzynarodowych, przeł. J. Adamczyk, Warszawa 1994.

Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005.

Witaszek Z., Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2007, nr 1, s. 101-119.

Kontakt: pospiszil@gmail.com

 

 1. dr Barbara Sambor

Serdecznie zapraszam na seminarium licencjackie, które obejmuje spektrum tematów z zakresu: rozwoju mowy dziecka; fizjologii i biomechaniki artykulacji; diagnozy i terapii zaburzeń artykulacji; diagnozy i terapii zaburzeń głosu; logopedycznej diagnozy i terapii zaburzeń neuromięśniowych; diagnozy i terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy; logopedii artystycznej; analizy zjawisk z obszaru fonetyki artykulacyjnej i akustycznej, a także ortofonii, prozodii mowy i szeroko pojętej logopedii medialnej.

Kontakt: sambor.logopedia@gmail.com

 

 1. dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ

Wirtualne światy, cyfrowe wspólnoty – promocja w erze WEB 2.0

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na seminarium dyplomowe, w trakcie którego chciałabym, abyśmy wspólnie pochylili się kwestiami aktualnymi, ważnymi i, mam nadzieję, ciekawymi dla Państwa, bo dotykającymi różnych fenomenów świata wirtualnego.

Pozostawiając Państwu wybór zagadnień wymagających głębszego zbadania, proponuję przyjrzeć się dokładniej między innymi następującym kwestiom:

 1. a) Gracze i/czy cewebryci – ludyczne wspólnoty w świecie wirtualnym (strategie promocji, językowe kreacje),
 2. b) Ekonomia współdzielona w kontekście wyborów marketingowych (opis strategii promocyjnych np. Booking.com, Trivago.pl czy Uber),
 3. c) Terytorium a sieć – marketing terytorialny w świecie wirtualnym,
 4. d) Archiwistyka społeczna i jej promocja jako sposób na pamięć wspólnotową,
 5. e) Marka w sieci, sieć w marce – cyfrowe narzędzia promocyjne, cyfrowe światy a kreacji marki.

Oglądowi badawczemu poddawać będziemy zarówno konkretne teksty kultury, jaki i kontekst kulturowo-marketingowy ich istnienia.

Zapraszam Państwa do kontaktu mejlowego: katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl

Katarzyna Sujkowska-Sobisz

 

 1. dr Marzena Szymków-Gac

Proponowane obszary tematyczne:

 1. Komunikacja interpersonalna w konflikcie z perspektywy koncepcji Nonviolent Communication;
 2. Korelacja stylów komunikowania z wybranymi modelami eskalacji konfliktu.
 3. Cyberprzemoc w świetle (nie)bezpieczeństwa przestrzeni Information and

Communication Technologies. Współczesne konteksty i zagrożenia;

 1. Pośrednie akty mowy w treści przekazów hate speech. Analiza pragmalingwistyczna;
 2. Stosowanie/doświadczanie aktów mowy nienawiści przez dzieci i młodzież – na przykładzie portali społecznościowych. Analiza ilościowa i jakościowa;
 3. Mediacja jako komunikacyjna metoda rozwiązywania sporów w perspektywie świadomości społecznej;
 4. Mediacja rówieśnicza jako narzędzie prewencyjne w zakresie ochrony bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 5. Zjawisko mobbingu na płaszczyźnie interakcji werbalnej;
 6. Językowy kontekst przemocy psychicznej w rodzinie – na przykładzie doświadczeń klientów Ośrodków Interwencji Kryzysowej;
 7. Celowość zastosowania metody mediacji pomiędzy sprawcą a ofiarą przemocy wewnątrzrodzinnej.

Przedstawione propozycje obszarów tematycznych będą eksplorowane z perspektywy pragmalingwistycznej i socjolingwistycznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu metodologii badań nauk społecznych oraz metodologii badań nauk pedagogicznych.

KONTAKT: m.szymkowgac@gmail.com

 

 1. dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ

Szanowni Państwo,

w przestrzeni komunikacji perswazyjnej jest taki obszar, który interesuje mnie szczególnie – jest to promocja kultury, nauki i miejscowości. Chciałabym wspólnie z Państwem przyjrzeć się w jaki sposób różne instytucje kultury, nauki, indywidualni wykonawcy – muzycy, poeci,

pisarze, a także jednostki samorządów terytorialnych – chcą trafić do odbiorców i zainteresować swoją ofertą artystyczną, edukacyjną lub przestrzenną. Jakie kanały komunikacyjne wykorzystują, jakimi narzędziami się posługują, czy są bardziej nowatorscy, czy tradycyjni? Żyjąc w kulturze dystrakcji, musimy nieustannie zabiegać o uwagę. Wykorzystywane są w tym celu różne strategie komunikacyjne i chciałabym zaproponować Państwu ich analizę. Wśród tematów widziałabym m. in.:

 1. Budowanie społeczności marki wokół zespołów muzycznych lub projektów kulturalnych;
 2. Kampanie promocyjne uczelni/szkół prywatnych i publicznych;
 3. Porównanie kampanii promocyjnych polskich i zagranicznych uniwersytetów dziecięcych;
 4. Promocja instytucji kultury w internecie i poza nim;
 5. Opracowanie strategii promocyjnej amatorskiego zespołu muzycznego;
 6. Zarządzanie wizerunkiem na przykładzie wybranego uczestnika współczesnej kultury popularnej (np. pisarza, sportowca, aktora, mówcy motywacyjnego);
 7. Marketing terytorialny – analiza przypadków.

Jestem również otwarta na Państwa pomysły. Jeśli moja propozycja wyda się Państwu interesująca, już od października będziemy się spotkać na seminarium, zwieńczeniem którego będzie praca licencjacka. Proponuję Państwu coachingowy system pracy, o którym więcej przeczytać można w artykułach Marty Ciesielki „Elementy coachingu w realizacji prac inżynierskich”, [w:] „Education Technology Computer Science”, issue 1/2014 oraz „Promotor coachem – praktyczne aspekty realizacji prac inżynierskich z zastosowaniem coachingu” [http://www.researchgate.net/publication/276027603_Promotor_coachem__praktyczne_aspekty_realizacji_prac_inynierskich_z_zastosowaniem_coachingu].

Zakładam, że tematy prac wyklarują się podczas pierwszych dwóch spotkań, kiedy już poznam Państwa zainteresowania i temperament badawczy.

Ewa Biłas-Pleszak

KONTAKT: ewa.bilas@wp.pl

return to top