Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2019/2020

dr hab. prof. UŚ Dariusz Nowacki

Do udziału w seminarium zapraszam tych Państwa, którzy są zainteresowani polską literaturą współczesną, a zwłaszcza prozą artystyczną, jaka pojawiła się po roku 1989, oraz krytyką literacką tego samego czasu. Nie precyzuję listy tematów prac i nie wykluczam żadnej propozycji zgłoszonej przez studentkę/studenta – problematykę możemy poszerzyć o zagadnienia poetyckie, a także literaturę światową, zwłaszcza w ujęcia porównawczych (piśmiennictwo autorów polskich skonfrontowane z piśmiennictwem autorów zagranicznych). „Porównawczo” można też podejść do związków, jakie zachodzą między literaturą piękną a innymi domenami (sztuki wizualne, film itd.).

Rzecz jasna, najbardziej pożądane są indywidualne pomysły badawcze (projekty eseistyczne) uczestników seminarium.

 

prof. dr hab. Józef Olejniczak 

Schulz, Gombrowicz, Miłosz, Myśliwski, Nowak, Białoszewski, Emigranci – to moje zainteresowania historycznoliterackie. Interpretacja, poststrukturalne metodologie badań humanistycznych, antropologia literatury, autobiografia, podmiotowość – teoretyczne;

Najnowsza literatura, pisarska praktyka, proces pisania.

 

dr hab. Michał Kłosiński (tutoring)

Tematyka: utopie, dystopie, gry i literatura.

 

dr Mikołaj Marcela (tutoring)

Tematyka: literatura i kultura popularna.

 

dr hab. Ireneusz Gielata (tutoring)

Tematyka: związki literatury i muzyki.

 

dr hab. Grzegorz Olszański (tutoring)

Tematyka: wątki tanatyczne w literaturze, literatura i fotografia.

return to top