Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Skład wydziałowej Komisji ds. kształcenia i studentów

dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ,   dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ – Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów – Przewodniczące

Prof. dr hab. Adam Dziadek– Dziekan Wydziału, Przewodniczący Kolegium

dr hab. Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ– Prodziekan ds. Rozwoju

dr hab. Wojciech Śmieja, prof. UŚ – Dyrektor Kierunku filologia polska

dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ – Dyrektor Kierunków: filologia klasyczna, mediterranistyka, sztuka pisania, twórcze pisanie i marketing wydawniczy

dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek, prof. UŚ – Dyrektor Kierunków: kulturoznawstwo, kultury mediów, historii sztuki

dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ – Dyrektor Kierunków: komunikacja promocyjna i kryzysowa, logopedia, międzynarodowe studia polskie, komunikacja cyfrowa

dr Karol Makles – Dyrektor Kierunków: architektura informacji, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w instytucjach e-społeczeństwa

dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ – Dyrektor Kierunków: filologia rosyjska, filologia słowiańska

dr hab. Andrzej Rabsztyn, prof. UŚ – Dyrektor Kierunku filologia romańska

dr hab. Zbigniew Feliszewski, prof. UŚ – Dyrektor Kierunku filologia germańska

dr Paweł Zakrajewski – Dyrektor Kierunków: filologia angielska, lingwistyka stosowana

dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ – Dyrektor Kierunków: historia, środkowoeuropejskie studia historyczne, turystyka historyczna

dr Magdalena Wołek – Dyrektor Kierunków: filozofia, kognitywistyka, doradztwo filozoficzne i coaching

dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ – Pełnomocnik ds. studenckich

dr Agnieszka Łakomy-Chłosta – Przedstawiciel pełnomocników ds. dostępności

dr Justyna Budzik – Pełnomocnik ds. kształcenia na odległość

mgr Małgorzata Barglik – Zastępca Kierownika Organizacyjnego

prof. dr hab. Jolanta Tambor – Pełnomocnik ds. studentów zagranicznych

dr Marzena Będkowska-Obłąk – Pełnomocnik dziekana ds. zapewniania jakości kształcenia

dr hab. Rafał Borysławski, prof. UŚ – Pełnomocnik dziekana ds. współpracy międzynarodowej

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

return to top