Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Polityki miejskie i doradztwo publiczne - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Polityki miejskie i doradztwo publiczne, studia prowadzone na II stopniu na Wydziale Nauk Społecznych, to innowacyjny kierunek dostosowany do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Studia łączą wiedzę z zakresu polityki, socjologii i polityki publicznej z zajęciami praktycznymi (projektowanie i analiza polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej, propagowanie i wdrażanie działań prospołecznych).

Dzięki studiom Polityk miejskich i doradztwa publicznego zbudujesz osobiste i profesjonalne sieci, w tym z osobami i instytucjami, które pomogą Ci rozpocząć pracę zawodową.

Kierunek przygotowuje do formułowania polityki i inicjatyw na rzecz obszarów miejskich i metropolitalnych, zainspirowanych przez przemyślane zaangażowanie w teorię i praktykę społeczną.

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Studia uzupełniające magisterskie (II stopnia) liczą 4 semestry (2 lata).

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Studia mają charakter innowacyjnego i interdyscyplinarnego programu studiów II stopnia w obszarze nauk społecznych (dyscypliny: nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji, dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, w jego opracowanie i prowadzenie zajęć włączeni zostali m.in. doświadczeni specjaliści z danych obszarów wiedzy oraz potencjalni pracodawcy.

Program łączy wiedzę akademicką z zakresu polityki, socjologii i polityk publicznych z zajęciami o charakterze praktycznym dotyczącymi projektowania i analizy polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej, propagowaniu i wdrażaniu działań prospołecznych. Kierunek przygotowuje do formułowania polityki i inicjatyw na rzecz obszarów miejskich i metropolitalnych, zainspirowanych przez przemyślane zaangażowanie w teorię i praktykę społeczną. Program studiów rozwija wiedzę specjalistyczną w określonych obszarach polityki miejskiej, regionalnej czy publicznej, buduje osobiste i profesjonalne sieci, pozwala na kontakty z osobami i instytucjami, które pomogą studentom rozpocząć karierę po ukończeniu studiów.

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów II stopnia.

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

 • ukończenie studiów w dziedzinie nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w dziedzinie nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku polityki miejskie i doradztwo publiczne wynosi 85 złotych. 

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Kierunek „Polityki miejskie i doradztwo publiczne” ma charakter innowacyjnego i interdyscyplinarnego programu studiów II stopnia w obszarze nauk społecznych (dyscypliny: nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji), dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, w jego opracowanie i prowadzenie zajęć włączeni zostali m.in. doświadczeni specjaliści z danych obszarów wiedzy oraz potencjalni pracodawcy.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Zakres i czas trwania praktyk ustalany jest dla każdego kierunku studiów – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydziału. 

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwent może znaleźć pracę w:

 • instytucjach administracji publicznej, 
 • jednostkach samorządowych, 
 • instytucjach kultury, 
 • organizacjach pozarządowych, 
 • agencjach rozwoju regionalnego, 
 • przedsiębiorstwach, 
 • ośrodkach badań opinii społecznej, 
 • instytucjach publicznych, 
 • biurach poselskich i senatorskich, 
 • organizacjach politycznych, 
 • organach jednostek samorządu terytorialnego,
 • w agencjach public relations. 

Może także pracować jako specjalista/doradca w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich, rzecznik prasowy, analityk opinii publicznej, doradca ds. wizerunku politycznego, kierownik i pracownik sztabów wyborczych.

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
(32) 359 18 89
(32) 359 21 30

https://us.edu.pl/wydzial/wns

is.wns@us.edu.pl

return to top