Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego prowadzone na I stopniu w trybie stacjonarnym
oraz niestacjonarnym

Głównym celem naszego kierunku studiów jest rozwijanie wiedzy studentów,
ich umiejętności i postaw, niezbędnych dla występowania w roli specjalisty zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi w trzech sektorach gospodarki: przedsiębiorstwach, organizacjach administracji publicznej
i podmiotach ekonomii społecznej.

Jako student naszego kierunku, dowiesz się jak zarządzać zasobami ludzkimi
w sposób zarówno wrażliwy, jak i efektywny i motywujący pracowników. Będziesz
w stanie rozwiązywać problemy natury społecznej, ekonomicznej, finansowej, psychologicznej, prawnej w obszarze zarządzania ludźmi i komunikacji międzyludzkiej. Realizację tych celów zapewni Ci odpowiednio dobrana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się w głównej mierze z przedstawicieli nauk społecznych, takich jak:
psychologia pracy i organizacji, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia.

Absolwenci Zarządzania Zasobami Ludzkimi są przygotowani do prowadzenia działu kadr, tworzenia warunków pracy sprzyjających dobrostanowi człowieka
i jego efektywności.

img
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Studia trwają 6 semestrów (3 lata). 

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz w karcie kierunku

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

W ramach tego programu studenci otrzymują:

 • blok modułów obowiązkowych, obejmujący zagadnienia ogólne dotyczące podstaw zarządzania zasobami ludzkimi oraz funkcjonowania człowieka w organizacji i uwarunkowań psychologicznych, charakteru otoczenia organizacji i podstawowych obszarów zarządzania, prawa, IT oraz kompetencji językowych;
 • blok modułów do wyboru, w ramach których masz możliwość samodzielnego skomponowania profilu specjalizacji zawodowej w oparciu o ofertę modułów, których tematyka koncentruje się wokół różnorodnych grup kompetencji menedżerskich: społeczno-psychologicznych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, zarządzania strategicznego, wykorzystania technik informatycznych.

Praktyczny profil studiów umożliwia kontakt z praktyką i praktykami zarządzania zasobami ludzkimi.

Atuty kierunku Atuty kierunku

Program kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi jest odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie rynku na pracowników wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale także w praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające zarówno zrozumienie specyfiki współczesnej gospodarki z jej tendencjami rozwojowymi, jak i podejmowanie działań kreatywnych i innowacyjnych z wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji, w tym jego różnorodności.

Realizację tych celów zapewnia odpowiednio dobrana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się w głównej mierze z przedstawicieli nauk społecznych: psychologia pracy i organizacji, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia.

Gdzie i czego będziesz się uczyć? Gdzie i czego będziesz się uczyć?

Zajęcia odbywają się na kampusie w Katowicach, w ramach nich będziesz miał okazję poznać wszystkie aspekty programu studiów. Część praktyczną zrealizujesz w ramach zajęć warsztatowych oraz praktyk zawodowych przewidzianych w toku studów.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Praktyki zawodowe możesz odbyć w każdej firmie lub instytucji z sektora publicznego lub prywatnego, która posiada w swej strukturze dział personalny, HR, szkoleniowy lub taki, który odpowiada swoim charakterem zawodom, które będziesz mógł podjąć jako absolwent kierunku ZZL. np. doradca zawodowy w Urzędzie Pracy.

Zakres i czas trwania praktyk ustalany jest dla każdego kierunku studiów – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydziału. 

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Katowicach w budynkach Wydziału Nauk Społecznych na ul. Bankowej 11 oraz na ul. Grażyńskiego 53.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi znajdują pracę:

 • na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych działów personalnych, kadr i płac;
 • w organizacjach sektora publicznego i prywatnego;
 • w firmach doradczych i szkoleniowych;

Ponadto mogą pracować w charakterze i na stanowiskach:

 • managera ds. zarządzania zasobami ludzkimi;
 • HR partnera biznesowego;
 • konsultanta w obszarze HR;
 • doradcy zawodowego;
 • specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji i selekcji, szkoleń i rozwoju, employer brandingu;
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wns

tel. 32 359 23 96

 

Kontakt z komisją rekrutacyjną

dr hab. Dorota Chudy-Hyski

dorota.chudy-hyski@us.edu.pl

return to top