Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji w rankingu „Perspektyw” 2022

03.08.2022 - 12:51 aktualizacja 08.08.2022 - 13:41
Redakcja: martarekosiewicz

Jak co roku portal „Perspektywy” opracował ranking szkół wyższych. Uniwersytet Śląski zajął wysoką, 8. pozycję wśród uniwersytetów (awans o jedną lokatę w porównaniu do zeszłorocznego zestawienia) oraz 27. miejsce w gronie 96 wszystkich notowanych uczelni (awans o dwie pozycje w stosunku do rankingu z 2021 roku). W klasyfikacji doceniono jakość i innowacyjność nauki prowadzonej na UŚ oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej.

Nasza uczelnia została doceniona za wysoką jakość publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego, która jest określana przez kryterium odsetka artykułów należących do 10% artykułów najczęściej cytowanych na świecie. W tej kategorii zajęliśmy 4. miejsce wśród uniwersytetów oraz 5. pośród wszystkich ocenianych szkół wyższych. – Tak wysoki wynik zawdzięczamy dobrze projektowanym, wartościowym badaniom, których wyniki prezentowane są w artykułach o międzynarodowej renomie – mówi prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. nauki i finansów. Wśród publikacji badaczy z Wydziału Prawa i Administracji jest m.in. monografia, która ukazała się na łamach wydawnictwa Mohr Siebeck.

Zajęliśmy także wysokie miejsce w kategorii efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, plasując się na 6. pozycji wśród uniwersytetów oraz 2. wśród uczelni na Śląsku. W rankingu uwzględniono średnią kwotę przeznaczoną na badania i rozwój, jakie zostały pozyskane w latach 2020–2021 w stosunku do ogółu pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową.

Wydział Prawa i Administracji może pochwalić się realizacją grantów, wśród których znajduje się m.in. taki temat, jak „Większości kwalifikowane w niewiększościowych mechanizmach: w kierunku nowej teorii superwiększości w sądowej kontroli konstytucyjności prawa” (konkurs POLS, Narodowe Centrum Nauki). Budżet jest pozyskiwany w konkursach, które dowodzą o jakości prowadzonych badań. Uzyskane dofinansowania świadczą o zaufaniu ze strony podmiotów finansujących. Jest to także wyraz rosnącej determinacji i zaangażowania pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Ranking opublikowano na stronie portalu „Perspektywy”. W zestawieniu uczelni ujęto wszystkie szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz kształcące co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych.

 

img
return to top