Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Praktyki - Przedsiębiorczość

Komunikat w sprawie zaświadczenia o niekaralności dla Studentów realizujących praktyki

                 

Przed rozpoczęciem praktyki należy zapoznać się z NOWY Regulamin odbywania praktyk studenckich – REGULAMIN

 

1.  Opiekunem Studenckich Praktyk Zawodowych dla kierunku Przedsiębiorczość jest Pan dr Mateusz Żaba

Dyżur pełni w poniedziałek w godzinach 13.00-13.45 w pokoju 2.31

Dokumenty z praktyk można przesłać tylko i wyłącznie na adres przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl

 

2. WYMIAR PRAKTYK:

Zgodnie z siatką studiów student jest zobowiązany do odbycia praktyk w wymiarze:

Przedsiębiorczość stacjonarna I stopnia

Studenci rozpoczynający studia od cyklu 2020/2021 są zobowiązani do odbycia praktyk

– w semestrze 4 w wymiarze 180 godzin
– w semestrze 5 w wymiarze 180 godzin
– w semestrze 6 w wymiarze 600 godzin

 

3. Dokumentacja

Studenci mogą wnioskować o wydanie lub składać komplet dokumentów (w formacie PDF):

 • inicjujących praktyki (skierowanie, porozumienie),
 • potwierdzających odbycie praktyki (porozumienie, raport),
 • u Opiekuna w godzinach dyżurów,
 • w Dziekanacie – Biurze ds. finansowych stypendialnych i socjalnych – pokój 1.25 (I piętro) w godzinach urzędowania
 • lub elektronicznie (obecnie zalecane) w formacie „PDF” na adres: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl

Dokumentacja inicjująca lub potwierdzająca odbycie praktyki, złożona tradycyjnie
u Opiekuna praktyk lub w pokoju 1.25 będzie do odbioru w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia. Dokument podpisany przez Opiekuna, zatwierdzający praktyki należy następnie złożyć w Dziekanacie.

Zaliczenie praktyki na podstawie kompletu dokumentów potwierdzających jej odbycie złożonych elektronicznie zostanie odnotowane w systemie USOS (w komentarzach do statusu zaliczenia). W przypadku braków w dokumentacji Studenci zostaną wezwani do ich uzupełnienia.

 

4. PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA STUDENTÓW

 1. Wybierz instytucję, w której chcesz odbyć praktykę. Pamiętaj, by jej profil był zgodny z kierunkiem studiów. Nie masz pomysłu? Patrz pkt. 7
 1. Ustal terminu odbycia praktyki w wybranej instytucji
 2. Pobierz niezbędne dokumenty (patrz: pkt. 6)
  • porozumienie o organizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze)
  • skierowanie na praktykę
  • oświadczenie

a następnie:

WYDRUKUJ, UZUPEŁNIJ i PRZEŚLIJ w formacie „PDF” (dotyczy: porozumienia i skierowania) na adres: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl w celu uzyskania podpisu Opiekuna

 1. Skan dokumentów w formacie „PDF” podpisany przez Opiekuna studenckich praktyk zawodowych zostanie odesłany drogą elektroniczną lub będzie do odbioru w Biurze ds. Finansów pok. 1.25. Pamiętaj, by zaznaczyć w mailu preferowaną formę odbioru dokumentów.
   
 2. Z wypełnionymi i podpisanymi dokumentami staw się w wybranej przez Ciebie instytucji w celu odbycia praktyki.
   
 3. Po zakończeniu praktyki przygotuj raport z jej przebiegu (patrz pkt. 6).

Pamiętaj, że raport powinien zostać podpisany także przez osobę odpowiedzialną za Twoją praktykę w instytucji, w której była odbywana.

Przedłożenie raportu powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zakończenia praktyki.

Prosimy, by na raporcie w prawym górnym rogu wpisać numer albumu.

Komplet dokumentów (uzupełniony raport z odbytej praktyki wraz z porozumieniem) prześlij następnie w formacie „PDF” na adres przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl, albo zgłoś się na dyżur do Opiekuna praktyk lub do Biura w celu uzyskania zaliczenia praktyki.

 

5. Uczysz się i jednocześnie pracujesz?

Zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu Praktyk Zawodowych Studentów Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach akademicki opiekun praktyk zawodowych może wyrazić zgodę na zrealizowanie praktyki w ramach pracy zawodowej, udziału w obozie naukowo-badawczym lub na innej podstawie, o ile jest ona zgodna
z profilem kształcenia na kierunku studiów oraz umożliwi uzyskanie przez studentkę/studenta efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.

W tym celu należy przedłożyć Opiekunowi praktyk podpisane uprzednio przez Twojego pracodawcę porozumienie o organizacji praktyki oraz uzupełniony raport z jej odbycia.

Studenci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zobowiązani są natomiast do przedłożenia Opiekunowi praktyk: uzupełnionego przez siebie porozumienia, oświadczenia o realizacji w ramach prowadzonej działalności efektów uczenia się przewidzianych dla kierunku przedsiębiorczość, wydruku z CEIDG oraz raportu z odbycia praktyki.

Wskazane dokumenty w formacie „PDF” należy przesłać na adres: przedsiebiorczoscpraktyki.wpia@us.edu.pl, w tytule wiadomości dopisując „zaliczenie pracy zawodowej”.

 

6. Dokumenty do pobrania:

porozumienie o organizacji praktyki zawodowej – przedsiębiorczość I stopnia

porozumienie o organizacji praktyki zawodowej – przedsiębiorczość I stopnia – wersja do edycji

skierowanie na praktykę – przedsiębiorczość I stopnia

skierowanie na praktykę – przedsiębiorczość I stopnia – wersja do edycji

Oświadczenie dla pracodawcy

 

Dla studentów semestru IV

Raport z przebiegu praktyki zawodowej semestr IV

Raport z przebiegu praktyki zawodowej semestr IV – wersja do edycji

 

Dla studentów semestru V

Raport z przebiegu praktyki zawodowej semestr V

Raport z przebiegu praktyki zawodowej semestr V – wersja do edycji

 

Dla studentów semestru VI

Raport z przebiegu praktyki zawodowej semestr VI

Raport z przebiegu praktyki zawodowej semestr VI – wersja do edycji

 

7. Oferta Praktyk oraz Pracy

http://bk.us.edu.pl/pracodawca/baza-ofert-i-cv-dla-pracodawcow
https://www.facebook.com/Praktyki-Prawo-Administracja-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-i-Praca-WPiA-U%C5%9A-110836640449352
https://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/ogloszenia/praktyki-i-praca

 

8. Akty prawne do pobrania:

Zarządzenie nr 92/2020 z dnia 22-06-2020 Rektora UŚ określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta.
Zarządzenie 92/2022 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta.

 

Godziny Urzędowania:

Poniedziałek: 11.00-15.00
Wtorek: 12.00-17.00
Środa: Nieczynne
Czwartek: 11.00-15.00
Piątek: 11.00-14.00
Sobota 7.30-13.00 soboty zjazdowe

return to top