Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Trwa rekrutacja na płatne staże w EU!

13.02.2023 - 08:07 aktualizacja 24.02.2023 - 11:03
Redakcja: martarekosiewicz

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego jest uczestnikiem Pan-European Programme – programu koordynowanego przez dwa najważniejsze europejskie urzędy działające w zakresie promowania i ochrony własności intelektualnej: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Europejski Urząd Patentowy (EPO). Celem programu jest dotarcie do środowiska akademickiego z promocją internetowych narzędzi edukacyjnych stworzonych przez oba Biura, ułatwienie młodym ludziom dostępu do rynku pracy oraz intensyfikowanie wymiany międzynarodowej.

Z ramienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego współpracę koordynuje Pani dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn, prof. UŚ, Dyrektor Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy.

W ramach Pan-European Seal Programme działa system wyszukiwania młodych talentów, do których kierowana jest oferta płatnych staży w EUIP oraz EPO. Studentów Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy do aplikowania na roczny program stażowy w EUIPO,  który rozpocznie się we wrześniu 2023 roku w siedzibie organizacji.  W trakcie stażu – zarówno EUIPO, jak i EPO – zapewniają beneficjentom programu stypendium (przewidywana miesięczna wysokość 1 200-3 000 EUR brutto/miesiąc w zależności od organizacji) oraz bezpłatne szkolenia i wykłady. Zajęcia poprowadzą pracownicy EUIPO i EPO, przedstawiciele sektora prywatnego oraz zaproszeni eksperci. Biura wspierają nadto stypendystów w prowadzonych przez nich badaniach naukowych, w publikacji ich wyników, a także tekstów związanych z codzienną działalnością i funkcjonowaniem organizacji.

Szczegółowe informacje o programie (w tym o dodatkowych wymogach dla kandydatów) można znaleźć na stronach: EUIPO oraz Pan-European Seal Professional Traineeship Programme.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

do godziny 12.00 w dniu 22 lutego 2023 – przesłanie wiadomości mailowej z informacją o zainteresowaniu udziałem w programie na adres: marlena.jankowska@us.edu.pl oraz agnieszka.maron@us.edu.pl  Do wiadomości należy załączyć CV w języku angielskim (w dokumencie należy wskazać aktywności, sukcesy i zainteresowania powiązane z profilem instytucji, do której Kandydat chce aplikować);

24 lutego 2023 – zdalne rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim lub niemieckim (do wyboru);

do 15 marca 2023 – termin złożenia aplikacji w systemie EPO;

do 31 marca 2023 – termin złożenia aplikacji w systemie EUIPO;

lipiec 2023 – ogłoszenie przez EUIPO listy stażystów.

Dodatkowe informacje:

EUIPO PES Brochure 2023-2024

EUIPO Pan-European Steal General Instructions Guideline 2023-2024

EPO-PES-YPP General Instruction Guidelienes 2023-2024

PES Young Professionals programme Slide Deck Launch 2023-2024 Final

return to top