Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Tożsamość i przyszłość polskiego prawa służby cywilnej – konferencja – 19 kwietnia 2023 r.

28.02.2023 - 15:20 aktualizacja 28.02.2023 - 15:22
Redakcja: martarekosiewicz

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Instytut Nauk Prawnych PAN w dniu 19 kwietnia 2023 r. organizuje konferencję naukową pt. „Tożsamość i przyszłość polskiego prawa służby cywilnej”, która odbędzie się w Pałacu Staszica w Warszawie. Konferencja poświęcona jest pamięci Profesor Teresy Górzyńskiej, wielkiej propagatorki idei służby cywilnej, której 10-ta rocznica śmierci mija w kwietniu tego roku.

Program konferencji obejmować będzie trzy obszary tematyczne, których merytoryczną istotą będzie debata nad przyszłością prawa służby cywilnej w prawie polskim:
• Panel I – „Tożsamość prawa służby cywilnej – między prawem administracyjnym a prawem pracy”,
• Panel II – „Perspektywy dalszych transformacji prawa służby cywilnej”,
• Panel III – „Prawo służby cywilnej dziś w ocenie orzecznictwa i doktryny”.

Podjęcie debaty na powyższe zagadnienia, po zeszłorocznych uroczystościach jubileuszowych stulecia uchwalenia pierwszej ustawy o państwowej służbie cywilnej, uzasadnia kierunek planowanej dyskusji – czyli tym razem: oczekiwana przyszłość tej instytucji prawa. Patronat nad konferencją objęli: Przewodniczący Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego.

Zapraszamy do udziału w konferencji.

Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu 10 kwietnia 2023 r. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Program konferencji

return to top