Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowelizacja Kodeksu Karnego” – 25 maja 2023 r.

03.05.2023 - 14:47 aktualizacja 14.05.2023 - 14:47
Redakcja: annaseweryn

Koło Naukowe Prawa Karnego działające na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nowelizacja Kodeksu Karnego”, która odbędzie się 25 maja 2023 roku na platformie Microsoft Teams w formie zdalnej.

Celem konferencji jest podjęcie rozważań dotyczących nowelizacji Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 2600).

Zjawisko przestępczości ewoluuje, przybiera coraz to inne formy, a jego całkowita eliminacja jest praktycznie niemożliwa. Nie ulega wątpliwości, iż należy podejmować działania, które pomniejszałyby skalę tego zjawiska. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw problemowi poprzez regulacje prawne, powinien dążyć do zredukowania ilości danych przestępstw. Nowelizacja ustawy Kodeks Karny oraz niektórych ustaw z 7 lipca 2022 r. ma w ocenie prawodawcy między innymi wzmocnić ochronę prawnokarną przed najcięższymi przestępstwami poprzez modyfikację systemu i wymiaru kar oraz zaostrzenie odpowiedzialności karnej kierowców i niepełnoletnich sprawców, jak również wydłużenie terminów przedawnienia i wprowadzenie nowych typów przestępstwa. Konferencja naukowa nt. opisywanej nowelizacji kodeksu karnego ma stanowić okazję do przedstawienia różnych perspektyw dotyczących nadchodzących zmian w prawie karnym.

W konferencji mogą wziąć udział pracownicy naukowi, studenci i doktoranci z całego kraju. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Na prośbę uczestnika organizatorzy wydadzą także certyfikat poświadczający bierne uczestnictwo w wydarzeniu.

Abstrakty, jak i wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres nowelizacjakodeksukarnego@gmail.com do 10 maja 2023 r. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyboru referatów, które zostaną wygłoszone podczas Konferencji dokona Komitet Naukowy Konferencji.

Link do wydarzenie na Facebooku, na którym znajdują się szczegółowe informacje: https://facebook.com/events/s/okn-nowelizacja-kodeksu-karneg/1614020715782696/

return to top