Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ” – zgłoszenia do 1 czerwca 2023 r.

05.05.2023 - 13:18 aktualizacja 14.05.2023 - 16:52
Redakcja: izabelamaculewicz
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ”.

Zwycięzca konkursu w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczył(a) w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Wymagania konkursowe:

  • obywatelstwo polskie
  • biegły język polski
  • data urodzenia: pomiędzy 1 stycznia 1995 roku a 1 sierpnia 2005 roku
  • niekaralność
  • język angielski na poziomie umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym

Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem swojego przemówienia w języku angielskim na temat wybranych problemów międzynarodowych dyskutowanych na forum ONZ ocenianych z perspektywy młodego pokolenia kandydaci powinni przesłać do 1 czerwca 2023 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2023″, złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14 lub w formie podpisanego skanu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Liczy się data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 12 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim – rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie lub w formule zdalnej. Informacja o kwalifikacji zostanie wybranym kandydatom przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Więcej informacji na temat konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ” znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz3.

 

   

 

img
return to top