Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nagroda im. Ewy Bieńkowskiej – zgłoszenia do 15 października 2023 r.

28.05.2023 - 17:29 aktualizacja 28.05.2023 - 17:37
Redakcja: izabelamaculewicz
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw ogłasza I edycję Nagrody im. Ewy Bieńkowskiej.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej publikacji z zakresu ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wiktymologii, a także praktycznych działań związanych z pomocą ofiarom przestępstw.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy publikacji z zakresu ochrony praw osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wiktymologii opublikowanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. lub osoby albo organizacje, które w tym samym okresie czasu wdrożyły działania mające na celu pomoc ofiarom przestępstw. Konkurs jest skierowany wyłącznie do organizacji oraz pełnoletnich osób fizycznych. Tylko takie podmioty mogą zostać uczestnikami konkursu.

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres Fundacji w terminie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 października 2023 r.

Patronka Nagrody, zmarła w 2018 roku, Ewa Bieńkowska, doktorka habilitowana nauk prawnych, specjalistka w zakresie wiktymologii i mediacji, o prawa ofiar przestępstw walczyła przez całe zawodowe życie niezłomnie i konsekwentnie. Nagradzając tych autorów publikacji, działaczy na rzecz ofiar, którzy kontynuują i rozwijają jej dzieło, mając na uwadze, że ofiara przestępstwa to skrzywdzony i cierpiący człowiek, którego nie można zostawiać bez pomocy i którego należy traktować z godnością i szacunkiem, pragniemy upamiętniać osobę i dorobek Ewy Bieńkowskiej.

Więcej szczegółów na stronie Fundacji w zakładce Nagroda im. Ewy Bieńkowskiej: https://fpop.org.pl/nagroda-ewy-bienkowskiej/

Regulamin Konkursu: https://fpop.org.pl/wp-content/uploads/2023/04/Regulamin-Nagrody-im.-Ewy-Bienkowskiej.pdf

Zaproszenie do udziału: Zaproszenie do udziału w I edycji konkursu o Nagrodę im. Ewy Bieńkowskiej

img
return to top