Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Darmowy dostęp do serwisu Testy-prawnicze.pl C.H. Beck

21.04.2024 - 14:39 aktualizacja 23.04.2024 - 09:32
Redakcja: redaktorkam

Serdecznie zapraszamy do korzystania z  darmowego, nielimitowanego dostępu do serwisu Testy-prawnicze.pl 

Serwis – prowadzony przez wydawnictwo CH Beck – oferuje dostęp do szerokiej oferty testów z zakresu przedmiotów prawniczych znajdujących się w siatce studiów kierunku prawo. Ułatwi przygotowanie się do kolokwiów, zaliczeń i egzaminów w trakcie sesji egzaminacyjnej, a także egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Testy-prawnicze.pl składają się z bazy zawierającej ponad 14 000 pytań aktualizowanych na bieżąco, która działa użyciu aplikacji mobilnej (iOS/Android) umożliwiającej rozwiązywanie testów na komputerze i urządzeniach mobilnych (z ich pełną synchronizacją), również w trybie offline. Aplikacja mobilna umożliwia przygotowywanie szczegółowych statystyk zawierających analizę rozwiązanych testów, a także tworzenie planu powtórek.

Narzędzie daje możliwość nauki w zakresie wskazanych ustaw:

 • Kodeks cywilny,
 • Kodeks karny,
 • Kodeks karny skarbowy,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Kodeks postępowania cywilnego,
 • Kodeks postępowania karnego,
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • Kodeks pracy,
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • Kodeks spółek handlowych,
 • Kodeks wykroczeń,
 • Konstytucja RP,
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
 • Ordynacja podatkowa,
 • Prawo o adwokaturze,
 • Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Prawo o notariacie,
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • Prawo o prokuraturze,
 • Prawo o stowarzyszeniach.

Korzystający może wybrać z puli dostępnych pytań pakiet odnoszący się do wybranej aplikacji lub do wszystkich, wskazanej ustawy lub wszystkich. Istnieje możliwość przygotowania się z określanego zakresu, jak i uczenia się całości dostępnego materiału. Po stronie użytkownika istnieje możliwość doboru trybu nauki (plan powtórek, wszystkie pytania, ulubione, błędnie rozwiązane czy jeszcze nierozwiązane) czy doboru ilości pytań. Można zawęzić przerabiany materiał do fragmentu ustawy. Narzędzie daje możliwość przeprowadzania próbnych testów egzaminacyjnych.

W celu skorzystania z serwisu należy zarejestrować konto w serwisie testy-prawnicze.pl, a następnie zgłosić się z prośbą o kod dostępu: mailowo do p. Rafała Machny (rafal.machna@us.edu.pl) lub osobiście do czytelni Biblioteki Prawniczej.

Instrukcja logowania do serwisu.

return to top