Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jan Szopa laureatem XVI edycji Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

11.06.2024 - 10:25 aktualizacja 11.06.2024 - 10:58
Redakcja: izabelamaculewicz
Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością oraz dumą informujemy, że 7 czerwca 2024 roku podczas uroczystej Gali XVI edycji Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego która odbyła się w spinPLACE, Pan Jan Szopa został laureatem w kategorii Najlepszy Student!

Organizowany od 2009 roku konkurs ma na celu promowanie aktywnych i twórczych postaw na rzecz środowiska akademickiego i społecznego. Inicjatywa ta jest wyjątkową okazją do wyróżnienia studentów i doktorantów, którzy osiągają sukcesy w dziedzinach niekwalifikujących się do tradycyjnych stypendiów.

W XVI edycji wyróżniono łącznie 40 osób, w tym 6 z Uniwersytetu Otwartego (Uniwersytet Śląski Dzieci, Uniwersytet Śląski Młodzieży oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku), 27 studentek i studentów oraz 7 doktorantek i doktorantów.
Głosowanie odbywało się za pośrednictwem systemu USOS, gdzie każdy członek wspólnoty akademickiej mógł oddać jeden głos. Spośród laureatów XVI edycji konkursu wybrano osoby szczególnie zasłużone dzięki swojej działalności i osiągnięciom. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki plebiscytu na Studenta i Doktoranta Roku.

Autorem zdjęć z uroczystej Gali jest Przemysław Kowal.

img
Studentem Roku został Jan Szopa (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, kierunek wiodący – Prawo).

Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ w XVI edycji konkursu za inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego, osiągnięcia naukowe oraz działalność popularnonaukową jako student prawa w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Zaangażowany w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Katowice, w którym działał przez całe swoje studia, oraz Koła Naukowego Prawa Karnego UŚ. W ramach ELSA Katowice jako członek stowarzyszenia, wiceprezes ds. działalności naukowej i dyrektor ds. zasobów ludzkich zrealizował w latach 2019–2024 wiele inicjatyw o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim – prelekcji, warsztatów, szkoleń i konkursów. Uczestniczył w licznych wyjazdach studenckich – i część z nich organizował. Brał czynny udział w rekrutacji nowych członków stowarzyszenia. Autor szkoleń dla członków ELSA o uczelnianym savoir-vivrze, technikach uczenia się, praktycznych aspektach organizowania projektów na uczelni oraz zastosowaniach psychologii społecznej w pracy w zespole. W grudniu 2022 uczestniczył we wznowieniu działalności Koła Naukowego Prawa Karnego UŚ, w którym jako jego przewodniczący angażował się w zakresie popularyzacji wiedzy prawnej wśród różnych grup odbiorców. Wielokrotny współorganizator/moderator konferencji naukowych (np. Dni Edukacji Prawniczej, OKN Prawa Farmaceutycznego „PoPrawna Farmacja”, OIKN – „Przemoc w rodzinie”), warsztatów dla licealistów, a także powtórek maturalnych z wiedzy o społeczeństwie, korepetytor tego przedmiotu w ramach projektu „Korepetycje z Uniwersytetem Śląskim w Kato Science Corner”.

Kilkukrotny współorganizator powtórek przedegzaminacyjnych dla osób studiujących na WPiA UŚ. Zaangażowany jako wolontariusz i wystawca podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Działał również w Radzie Samorządu Studenckiego Kolegium ISM UŚ.

Panu Janowi składamy serdeczne gratulacje!

(Fotografia Pana Jana pochodzi z prywatnego archiwum.)

img
return to top