Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego

04.05.2022 - 14:58, aktualizacja 18.05.2022 - 13:45
Redakcja: administrator

Ogólnopolska Konferencja Naukowa online pt. ,,Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego’’, dn. 20 maja 2022 r.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Instytut Nauk Prawnych WPIA Uniwersytetu Śląskiego, Zespół badań nad prawem lotniczym oraz Koło naukowe Prawa Lotniczego i Kosmicznego ,,Kosmolot’’ Konferencji Naukowej online pt. ,,Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego’’, która odbędzie się dnia 20 maja 2022 roku (piątek) na platformie MS Teams. Konferencja będzie się składać z Panelu eksperckiego oraz doktorancko-studenckiego.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w wydarzeniu prosimy o wysyłanie swoich zgłoszeń razem z abstraktem na adres email: zgloszeniakolonaukowe@gmail.com do dnia 5 maja 2022 r. oraz o wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_A394kAPqgnOxhqv8nHu88dtMueFJ-9BLvddwr9mBTFHCzw/viewform?usp=sf_link

Abstrakt powinien zawierać do 500 wyrazów oraz bibliografię. Istnieje możliwość wystąpienia w języku angielskim. Informacja, co do akceptacji abstraktu zostanie podana najpóźniej do 8 maja 2022 roku.

Zgłoszenia uczestnictwa biernego do 12 maja 2022 r. poprzez formularz uczestnictwa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJjKKrvzfRvWJf4rlSHTeQSfjfsoAUclk9V77IUoD481zWIQ/viewform?usp=sf_link

Proponowany obszar wystąpień prelegentów:
1. Aspekty prawne bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
2. Aspekty psychologiczne bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
3. Procedury lotnicze
4. Aspekty pracy załóg lotniczych w kontekście bezpieczeństwa lotniczego
5. Bezpieczeństwo portów lotniczych
6. Organizacje i agencje lotnicze
7. Programy bezpieczeństwa lotniczego
8. Aspekty techniczne
9. Certyfikacja
10. Standardy bezpieczeństwa lotniczego w państwach członkowskich UE i państwach trzecich
11. Aspekty wojskowe
12. Aspekty odnoszące się do zamknięcia przestrzeni powietrznej
13. Pandemia Covid-19
14. Bezzałogowe statki powietrzne

Można też zgłaszać wystąpienia, które poruszają aspekty niewymienione powyżej, ale wpisują się w temat Konferencji.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1252134888645696

Bezpośredni link do Konferencji na MS TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3JIjlSjuFV1Q7gLqq7kEJ5pKe_vyCUXyqf86E8JIq4M1%40thread.tacv2/1652344156874?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22cebd4c7d-2471-4e1f-a47e-67eb812335de%22%7d

 

Zarówno czynny jak i bierny udział jest bezpłatny. Uczestnictwo będzie potwierdzone odpowiednim certyfikatem, który zostanie przesłany uczestnikom na podane w zgłoszeniu adresy email.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia wszelkich zmian, np. w kwestii daty organizowanego wydarzenia czy jego formy.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Organizatorzy,
mgr Agnieszka Fortońska oraz członkowie Koła naukowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego ,,Kosmolot’’
Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych

Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego Harmonogram Ogólnopolska Konferencja 20 maj 2022

return to top