Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Chinese Internet Law

12.05.2022 - 13:45, aktualizacja 17.05.2022 - 09:04
Redakcja: administrator

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów stacjonarnych

Wydziału Prawa i Administracji UŚ na wykłady online,

w ramach realizowanego przez Uniwersytet Śląski Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
które w dniach 16 maja -1 czerwca 2022 roku

poprowadzi Prof. Xin Zhang

Temat wykładów: Chinese Internet Law

Prof. Xin Zhang uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie w Pekinie, z wykształcenia jest także ekonomistą. W latach 2012–2013 była wizytującym pracownikiem naukowym w School of Law na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a w latach 2019-2020 w Fairbank Center for Chinese Studies, Harvard University.

Obecnie Pani Prof. Xin Zhang jest pracownikiem naukowym University of International Business and Economics, School of Law w Pekinie i dyrektorem UIBE Institute on Digital Economy & Legal Innovation.

W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się następujące zagadnienia: sprawiedliwość algorytmiczna, demokracja cyfrowa, system kredytu społecznego.

Wykłady są wprowadzeniem do prawa internetowego. Ich celem będzie zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami technologii internetowej oraz doktrynami prawa internetowego. Wśród omawianych zagadnień znajdą się: zarządzanie danymi, prywatność, cyberbezpieczeństwo, handel elektroniczny, zarządzanie algorytmiczne, zarządzanie sztuczną inteligencją i odpowiedzialność pośrednika. W trakcie kursu postaramy się spojrzeć z perspektywy prawa na aktualne problemy:

1. Jak zmieniają się przepisy, gdy wkraczamy w erę informacji?
2. Jak regulować nowe rodzaje władzy posiadane przez pośredników internetowych?
3. Jakie powinno być właściwe podejście regulacyjne do danych, informacji i sztucznej inteligencji?
4. Jak zachować godność człowieka w dobie sztucznej inteligencji?

Uczestnictwo w wykładach pozwoli Państwu zarówno poszerzyć wiedzę, podnieść kompetencje z zakresu prawa cywilnego w ogólności, jak również wzbogacić swoją znajomość legal english.

Ważne: uczestnictwo w wykładach upoważnia Państwa także do otrzymania Certyfikatu Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej.

Cykl wykładów online na platformie Zoom

1. Poniedziałek, 16 maja 2022 r.
9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)
Introduction to the Internet Law Part I

2. Wtorek, 17 maja 2022 r.
9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)
Introduction to the Internet Law Part II

3. Środa, 18 maja 2022 r.
9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)
Machine Bias

4. Poniedziałek, 23 maja 2022 r.
9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)
Algorithmic Accountability

5. Wtorek, 24 maja 2022 r.
9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)
Comparative Algorithmic Governance and Data Governance

6. Środa, 25 maja 2022 r.
9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)
Private Power and Platform Governance

7. Poniedziałek, 30 maja 2022 r.
9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)
China’s Social Credit System I

8. Wtorek, 31 maja 2022 r.
9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)
China’s Social Credit System II

9. Środa, 1 czerwca 2022 r.
9.00-11.30 (wykłady)/11.30-14.00 (konsultacje)
Regulation on Self-Driving Cars

WAŻNE! Osoby zainteresowane udziałem w wykładach obowiązuje złożenie DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 16 maja br. (poniedziałek) do Pani Agnieszki Maroń (Bankowa 11b, II piętro, pokój 2.3)

Załącznik nr 1b Formularz zgłoszeniowy – proszę nie uzupełniać danych o średniej
Załącznik nr 2b Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3b Formularz danych osobowych
Załącznik nr 4b Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 5b Karta wyboru formy wsparcia – w tabeli proszę zaznaczyć pole „Zajęcia prowadzone przez wykładowców zagranicznych” i obok wpisać tytuł cyklu wykładów

Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach projektu pt.: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”

*komplet dokumentów (załączniki 1,2,3,4,5) dotyczy wyłącznie studentów, którzy nie brali udziału we wcześniejszych wykładach profesorów (M. A. Rivera Leon, M. Wana, D. Yana, Li Dan, M. Zhu) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Pozostałe osoby prosimy o dostarczenie jedynie załącznika 5a lub 5b.

return to top