Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Joseph Weiler na WPiA!

11.05.2022 - 13:40, aktualizacja 26.05.2022 - 09:07
Redakcja: administrator

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie Profesor Joseph Halevi Horowitz Weiler, wybitny amerykański prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, międzynarodowego oraz unijnego. Profesor brał czynny udział w pracach zespołu przygotowującego tekst Deklaracji Praw i Wolności Człowieka Parlamentu Europejskiego, a także w panelach arbitrażowych WTO i NAFTA.

W latach 2013-2016 Profesor Weiler pełnił funkcję rektora Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (European University Institute) we Florencji, a obecnie wykłada na Uniwersytecie Nowojorskim (New York University School of Law) oraz w Centrum Studiów Europejskich (Center for European Studies) na Uniwersytecie Harvarda. Jest także laureatem doktoratów honoris causa prawa i nauk politycznych na głównych uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Profesor jest redaktorem naczelnym międzynarodowych czasopism prawniczych, m.in.: „European Journal of International Law” (EJIL) oraz „International Journal of Constitutional Law” (ICON).

Nasi pracownicy, studenci oraz doktoranci będą mieli okazję do wzięcia udziału w trzech spotkaniach z Profesorem:

Wtorek 31 maja 2022
Godzina 15:30 – 17:30
Debata prof. J.H.H. Weilera oraz dra hab. M. Szpunara, prof. UŚ na temat: Is the Mode of European Integration Through Law Sustainable?
Wymagana rejestracja: https://forms.office.com/r/sH98tePntu

Środa 1 czerwca 2022
Godzina: 9:00 – 10:30
Seminarium: How to Write and Supervise a Doctoral Thesis in Law
Wymagana rejestracja: https://forms.office.com/r/vBBJ84mYZU

Godzina: 11:00 – 12:30
Seminarium: Advice to Young Academics: A Strategy for a Successful Career (and a Satisfying Life) in the Age of Quantitative Indicators
Wymagana rejestracja: https://forms.office.com/r/CRA6WKSZFF

Wszystkie wydarzenia odbędą się WYŁĄCZNIE w formie stacjonarnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 11 b (nr salu/auli zostanie podany w późniejszym terminie).

Osoby zainteresowane uczestnictwem bardzo prosimy o wypełnienie odpowiednich formularzy rejestracyjnych, które będą aktywne do 30 maja 2022 roku do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

return to top