Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ukraine-Poland. The Choice of Law Aspects of War and Forced Displacement

24.10.2022 - 10:45, aktualizacja 07.12.2022 - 14:16
Redakcja: administrator

Zespół badań nad europejskim i polskim prawem prywatnym międzynarodowym
Zespół badań nad europejskim i polskim prawem prywatnym
i Komisja Prawnicza PAU w Katowicach
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Ukraine-Poland. The Choice of Law Aspects of War
and Forced Displacement

Ukraina-Polska. Kolizyjnoprawne aspekty wojny i przymusowego przemieszczania się osób

Konferencja pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Konsula Generalnego Ukrainy, Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, Stowarzyszenia Notariuszy RP
i Naczelnej Rady Adwokackiej

odbędzie się 8 grudnia 2022 w auli nr 7

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zarejestrowanie się poprzez formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/79yZHoZUx445cZmb8

UWAGA! W przypadku udziału stacjonarnego rejestracja najpóźniej do 30 listopada 2022

CONFERENCE PROGRAMME

9.00 – 9.30 | Opening of the Conference and Welcoming Remarks

Dr. Hab. Witold Kurowski, Assoc. Prof. | University of Silesia in Katowice, Dean of the Faculty of Law and Administration
Mr. Wiaczesław Wojnarowśkyj | Consul General of Ukraine in Krakow

PART ONE

9.30 – 9.50 | Dr. Hab. Adam Redzik, Assoc. Prof.: “Conflict of Laws [Ukraine and Poland] – Historical Perspective” / “Prawo kolizyjne [Ukraina i Polska] – ujęcie historyczne” | University of Warsaw, Head of the Department of Penitentiary Law and Policy

9.50 – 10.10 | Dr. Hab. Nataliia Mushak, Assoc. Prof.: “The Peculiarities of Compliance with International Agreements on Human Rights under the Martial Law in Ukraine” | Kyiv National Aviation University

10.10 – 10.30 | Prof. Dr. Hab. Maksymilian Pazdan: „The Delimitation of the Scopes of Application of the EU regulations and the Polish-Ukrainian Convention, with Focus on Inheritance Issues” / „Rozgraniczenie zakresów zastosowania regulacji UE i konwencji polsko-ukraińskiej ze szczególnym uwzględnieniem spraw spadkowych” | Leon Koźminski Academy

10.30 – 10.50 | Prof. Dr. Hab. Iryna Dikovska: „Private International Law of Ukraine and Displacement of Natural Persons during the War: Applicable Law Issues” | Taras Shevchenko National University of Kyiv

10.50 – 11.10 | Dr. Hab. Lyudmila Tokarchuk, Assoc. Prof.: „Peculiarities of Civil Procedure in Ukraine and Poland in the Conditions of the Ukrainian-Russian War” / „Особливості цивільного судочинства в Україні и Польщі в умовах україно-російської війни” | Odessa I.I. Mechnikov National University, Dean of the Faculty of Economics and Law

11.10 – 11.40 | Time for a Discussion
11.40 – 12.00 | Coffe Break

PART TWO

12.00 – 12.20 | Dr. Yulia V. Chernyak, Assoc. Prof.: “Cross-Border Family and inheritance Matters in the Case-Law of the Supreme Court of Ukraine” | Taras Shevchenko National University of Kyiv, Judge of the Civil Court of Cassation of the Supreme Court of Ukraine

12.20 – 12.40 | Dr. Roksolana Khanyk-Pospolitak, Assoc. Prof. (Head of the Private Law Department), Dr. Tetiana Fedosieieva, Assoc. Prof.: „Peculiarities of the Representation of Child’s Interests under Martial Law” / „Особливості представництва інтересів дитини в умовах воєнного стану” | National University of Kyiv Mohyla Academy

12.40 – 13.00 | Dr. Hab. Michał Wojewoda, Assoc. Prof.: „Legal Grounds for Applying Polish Guardianship Laws to Ukrainian Children Residing in Poland” / „Podstawy prawne stosowania polskich przepisów opiekuńczych wobec dzieci ukraińskich przebywających w Polsce” | University of Łódź, Head of the Sub-department for International Civil Relations

13.00 – 13.20 | Dr. Hab. Mateusz Pilich, Assoc. Prof.: „Conflict-of-Law Aspects of Marriage in the Polish-Ukrainian Bilateral Relationships” / „Kolizyjnoprawne aspekty prawa małżeńskiego w stosunkach dwustronnych polsko-ukraińskich” | University of Warsaw

13.20 – 13.45 | Time for a Discussion
13.45 – 14.30 | Lunch Time

PART THREE

14.30 – 14.50 | Ms. Iryna Protsenko, PhD Candidate: “Specifics of the Application of ‘Namibian exceptions’ in Ukraine” | National Academy of Sciences of Ukraine

14.50 – 15.10 | Prof. Dr. Hab. Bogusława Gnela: „Law Applicable to Adoption on the Basis of Polish-Ukraine Convention on Legal Aid” / „Prawo właściwe dla przysposobienia według konwencji polsko-ukraińskiej o pomocy prawnej” | Cracow University of Economics, Head of the Department of Civil, Economic and Private International Law

15.10 – 15.30 I Dr. Mariia Lukan: Division of Intellectual Property of Spouses in Private International Law. Ukraine And Poland | Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences

15.30 – 15.50 | Prof. Dr. Hab. Jacek Gołaczyński: „Recognition of Ukrainian Divorces in Poland” / „Uznawanie rozwodów ukraińskich w Polsce” | University of Wrocław, Head of the Center for Research on Legal and Economic Problems of Electronic Communications

15.50 – 16.10 | Dr. hab. Paulina Twardoch, Assoc. Prof.: „The Law Applicable to Surrogacy Agreements in Ukrainian-Polish Relations” | University of Silesia in Katowice

16.10 – 16.30 | Time for a Discussion

CONCLUDING SESSION

16.30 – 17.00 | Dr. Hab. Yevdokiia D. Streltsova, Assoc. Prof.: „Codification of Ukrainian Private International Law: the Need for Legislative Consolidation of the Basic Ideas of European Private International Law” | Odessa I.I. Mechnikov National University, Head of the Department of General Legal Disciplines and International Law

17.00 – 17.30 | Prof. Dr. Hab. Maciej Szpunar (Advocate General of the CJEU), Dr. Krzysztof Pacuła (Referendary at the CJEU): „Ukraine’s Association Agreement with the EU in the System of the European Union Law” / „Umowa Stowarzyszeniowa z Ukrainą w systemie prawa Unii Europejskiej” | University of Silesia in Katowice, Court of Justice of the European Union

Link do YT

 

   

 

return to top