Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Adw. Magdalena Stryja – przewodniczącą panelu na konferencji towarzyszącej Szczytowi Klimatycznemu COP 26 w Glasgow

19.11.2021 - 13:30, aktualizacja 15.12.2021 - 11:12
Redakcja: Admin

Z dumą i radością informujemy o sukcesie Pani adw. Magdaleny Stryji, która była Przewodniczącą eksperckiego panelu w ramach jednej z największych światowych prawniczych konferencji klimatycznych – 𝗖𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗟𝗮𝘄 𝗮𝗻𝗱 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗗𝗮𝘆 𝟮𝟬𝟮𝟭 wydarzenia towarzyszącego 𝗦𝘇𝗰𝘇𝘆𝘁𝗼𝘄𝗶 𝗞𝗹𝗶𝗮𝗺𝗮𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲𝗺𝘂 𝗖𝗢𝗣 𝟮𝟲 𝘄 𝗚𝗹𝗮𝘀𝗴𝗼𝘄.

Zakończył się Szczyt Klimatyczny COP 26 w Glasgow,  w ramach którego jako wydarzenie towarzyszące odbyła się  jedna z największych światowych prawniczych konferencji klimatycznych Climate Law and Governance Day 2021 współorganizowana m.in. przez Uniwersytet w Cambridge oraz Centre for International Sustainable and Development Law, Uniwersytet Glasgow.

Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji był współgospodarzem VI eksperckiego panelu tematycznego Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24.

Do pełnienia roli Przewodniczącej i zorganizowania eksperckiego panelu organizatorzy kolejny raz zaprosili Panią adw. Magdalenę Stryję. Funkcję koordynatora panelu pełniła Pani dr Anna Budzanowska, a działania organizacyjne wspierała Pani dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak, prof. UŚ.

Nadto Pani adw. Magdalena Stryja została zaproszona – tym razem jako prelegentka – do wystąpienia w  XIV eksperckim panelu tejże konferencji Courage, Contributions & Compliance by Advancing Paris Agreement Implementation pod przewodnictwem Pani prof. Marie –  Claire Cordonier Segger z Uniwersytetu Cambridge.

Współorganizatorami, Partnerami i Patronami konferencji są m.in. takie światowe instytucje jak: Net Zero Lawyers Alliance, International Bar Association, Oxford University Press, Edward Edgar Publishing, Routledge, Cambridge University Press, Green Climate Fund, The World Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Yale University, Bennett Institute for Public Policy Cambridge, UNEP (United Nation Environment Programme z siedzibą w Nairobi), UNDP (United Nation Development Programme z siedzibą w Nowym Jorku), Word Commission on Environmental Law, IDLO (International Development Law Organization).

Konferencja Climate Law and Governance Day 2021 składała się z 16 paneli eksperckich, które zostały wyłonione spośród 80 tematów nadesłanych w odpowiedzi na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Konferencji. VI panel był nawiązaniem do dyskusji w ramach COP 24 – próbą przedstawienia postępów nad realizacją założeń dotyczących wdrażania sprawiedliwej transformacji w Polsce.

VI Ekspercki Panel:  Advancing the Just Transition through Law & Science Three Years from COP24

 

Przewodnicząca panelu:  adw. Magdalena Stryja – Uniwersytet Śląski w Katowicach/ Naczelna Rada Adwokacka/ Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach/Centre for International Sustainable Development Law (CISDL)/Fundacja GreenLab

 

Koordynator Panelu: dr Anna Budzanowska była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Prelegenci Panelu:

 

 • dr Michał Kurtyka – były Minister Klimatu i Środowiska;
 • prof. dr hab. Aleksander Nawrat – Pełnomocnik Ministra Klimatu I Środowiska ds. rozwoju badań naukowych i polityki naukowej;
 • prof. Rajko Knez – Prezes Trybunału Konstytucyjnego Słowenii;
 • dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji/ Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności;
 • dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak prof. UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach/ Przewodnicząca Katowice Unesco Unit in Bioethics;
 • prof. dr hab.  Maciej Chorowski – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • dr inż. Wojciech Kamieniecki –  Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR);
 • dr  Przemysław Ligenza – Dyrektor Instytutu Meteorologii I Gospodarki Wodnej –  Państwowy Instytut Badawczy;
 • dr Janusz Filipiak – Międzynarodowy Doradca Stałego Przedstawiciela RP przy Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO)/Ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy/ Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytutu Geografii, Katedra Meteorologii i Klimatologii;
 • Voice of Young Generation  – Studenci ISM Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz AGH w Krakowie.

Główną ideą panelu było nawiązanie do doświadczeń Polski jako gospodarza  COP 24, dzięki czemu Katowice – po Kioto i Paryżu – na stałe wpisały się w światową mapę klimatyczną jako inicjator Deklaracji Sprawiedliwej i Solidarnej Transformacji oraz pełniąc rolę głównej sceny, na której został podpisany Pakiet Katowicki (Katowice Rulebook) – pierwsze globalne narzędzie wykonawcze do Porozumienia Paryskiego. W trakcie wystąpień i dyskusji zaprezentowano zaimplementowane w celu zapewnienia sprawiedliwej transformacji  – jako realizacja ustaleń na Szczycie Klimatycznym COP 24 – innowacji, działań, programów badawczych i.in. Eksperci, badacze i wybitni praktycy przedstawili analizy i przemyślenia będące odpowiedzią na kluczowe pytania dotyczące przyszłości klimatycznej w Polsce i Europie:

 • Jaka jest rola europejskiej władzy sądowniczej w obszarze ochrony środowiska i przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu?
 • Jaki jest wkład programu Erasmus + w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu?
 • Czy dekarbonizacja Polskiej energetyki to wyzwanie technologiczne czy utopijne marzenia?
 • Czy agenda badawcza jest skutecznym narzędziem sprawiedliwej transformacji energetycznej i klimatycznej?
 • Jakie innowacyjne rozwiązania i wsparcie społeczne są wdrażane dla ochrony środowiska przez NCBiR w kontekście sprawiedliwej transformacji?
 • Jak zostać najbardziej szalonym i kreatywnym badaczem i tym samym skutecznym sprawcą działań na rzecz ochrony klimatu?
 • Jakie zjawiska hydro i meteo nasiliły się w Polsce w wyniku zmian klimatycznych ?

Dobór problematyki oraz udział tak wysokiej rangi ekspertów, którzy przyjęli zaproszenie Pani adw. Magdaleny Stryji i Pani dr Anny Budzanowskiej został doceniony przez Organizatorów, spotkał się z ich uznaniem i wielkim entuzjazmem.  Panel oceniono bardzo wysoko: zwrócono uwagę na niezwykle interesującą tematykę, interdyscyplinarność, mocny przekaz, silny akcent międzynarodowy oraz podkreślono szerokie spektrum niezwykle ważnych problemów z wielu obszarów, których wspólnym mianownikiem było sprawiedliwe przejście w celu zapobieżenia dalszym negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Dzięki szerokiej perspektywie panel  daleko wykroczył poza ramy prawne konferencji, co wzbudziło największy aplauz i inspirację na przyszłość.

Część prelegentów polskiego panelu wystąpiła osobiście w Glasgow, część uczestniczyła w dyskusji zdalnie, a kilkoro zaprezentowała się poprzez nagranie swoich wystąpień. Hybrydowa forma konferencji sprawiła, że łączna liczba uczestników z całego świata sięgnęła ponad 1 300 osób.

Climate Law and Governance Day, to światowe wydarzenie organizowane od 2005 r. od Szczytu Klimatycznego COP 11 w Montrealu. To międzynarodowe sympozjum ma na celu pogłębienie dialogu pomiędzy delegatami COP, przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych oraz wiodących ośrodków naukowych, a zatem głównymi aktorami globalnego dyskursu o klimacie.  Jest okazją do wymiany wiedzy między obserwatorami, adwokatami, sędziami, ekonomistami, ekspertami z zakresu nowych technologii, a także młodymi badaczami zainteresowanymi krajowym i międzynarodowym prawem, instrumentami ekonomicznymi i praktykami, które podejmowane są w służbie ochrony klimatu i środowiska. Przekaz wydarzenia dociera bezpośrednio do 24 000 delegatów Szczytu Klimatycznego oraz tysięcy światowych instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń.

 

return to top