Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach

22.01.2024 - 11:15, aktualizacja 22.01.2024 - 11:15
Redakcja: katarzynakliszcz

Interesują Cię prawa człowieka w wymiarze praktycznym?

Chcesz zapoznać się ze wszystkimi gałęziami prawa i jego stosowaniem?

Ciekawi Cię, jak wygląda praca „od kuchni” w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich?

 

Zapraszamy na praktyki w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach.

Nabór trwa cały rok i jest indywidualnie dostosowywany do harmonogramu zajęć.

Zobacz, czym zajmuje się RPO: https://bip.brpo.gov.pl/pl

 

Co zyskujesz?

  • pracę z ekspertami Biura, którzy opowiedzą o jego funkcjonowaniu i aktualnie prowadzonych sprawach,
  • współpracę ze specjalistą w wybranej dziedzinie prawa z zakresu Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Prawa Karnego, Prawa Cywilnego, Prawa

Administracyjnego i Gospodarczego, Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespołu do spraw Wykonywania Kar, Zespołu do spraw Równego Traktowania oraz Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków,

  • udział w konferencjach i spotkaniach organizowanych w Biurze RPO.

 

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • list motywacyjny
  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o braku konfliktu interesów
  • skierowanie z Uczelni wystawione na podstawie porozumienia zawartego między BRPO a Uczelnią

 

Kontakt: praktyki@brpo.gov.pl oraz katowice@brpo.gov.pl

return to top