Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

24.01.2020 - 12:26, aktualizacja 02.03.2020 - 09:11
Redakcja: administrator

Dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ  został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.  W skład tego prestiżowego gremium wchodzi 30 profesorów nauk prawnych wybieranych przez wszystkie osoby legitymujące się co najmniej stopniem doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych oraz 5 stałych członków rzeczywistych i korespondentów PAN (profesorowie: K. Chojnicka, H. Izdebski, E. Łętowska, S. Waltoś, J. Zajadło). Zadaniem Komitetu jest m.in.: przeprowadzanie oceny stanu czasopiśmiennictwa prawniczego i stanu nauk prawnych, przygotowywanie opinii i ekspertyz w zakresie tworzenia i stosowania prawa, organizowanie współpracy z prawniczymi organizacjami pozarządowymi, wspieranie rozwoju międzynarodowych kontaktów naukowych. Komitet sprawuje także nadzór organizacyjny nad miesięcznikiem „Państwo i Prawo”.

return to top