Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Mariusz Fras oraz dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ w Doradczym Komitecie Naukowym Rzecznika Finansów

23.03.2023 - 11:04, aktualizacja 23.03.2023 - 11:05
Redakcja: redaktorkam
Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel powołał członków Doradczego Komitetu Naukowego kolejnej kadencji 2023-2026.

 

Doradczy Komitet Naukowy jest organem doradczym Rzecznika Finansowego w sprawach z zakresu ochrony klientów podmiotów rynku finansowego. Do zadań Komitetu należy diagnozowanie i określanie kluczowych problemów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego z perspektywy środowiska naukowego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązywania, wskazywanie potrzeb w zakresie edukacji finansowej, a także przedstawianie Rzecznikowi opinii, wniosków oraz propozycji zmian przepisów prawa w celu usprawnienia ochrony klientów podmiotów rynku finansowego.

W składzie Komitetu znaleźli się przedstawiciele różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, reprezentujący wiodące polskie ośrodki naukowe i akademickie.  Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

Przewodniczącą Doradczego Komitetu Naukowego w kadencji 2023-2026 została dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr, a do grona członków Komitetu zaproszeni zostali m.in. pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UŚ: dr hab. Mariusz Fras, prof. UŚ oraz dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ.

img
return to top