Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

IV edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z […]

04.07.2023 - 15:08, aktualizacja 04.07.2023 - 15:08
Redakcja: redaktorkam

Szanowni Państwo,
Zarząd Główny Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
Programowa miesięcznika Rejent, zainteresowani rozwojem wiedzy z zakresu Prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności
notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z uchwałą ZG SNRP nr 32/III/2023 z dnia 13 marca 2023 roku OGŁASZAJĄ
IV EDYCJĘ KONKURSU
na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece.
Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Wydziałów Prawa i Administracji Uczelni państwowych i niepaństwowych w Polsce, zainteresowanych naszą inicjatywą, którzy chcieliby na szerszym forum przedstawić swoje dokonania naukowe.
Do konkursu przyjmowane będą prace, które stanowiły podstawę egzaminu
magisterskiego zdanego w roku 2023 oraz do 31 października 2024 roku. Zgłoszenia prac do konkursu mogą dokonywać ich autorzy samodzielnie lub promotorzy za zgodą autora.
Dla laureatów konkursu zostały przewidziane nagrody pieniężne w następującej wysokości:
1. za I miejsce – 3000,00 brutto
2. za II miejsce – 2000,00 brutto
3. za III miejsce – 1000,00 brutto
Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 października 2024 roku.
Za zgłoszenie pracy magisterskiej do Konkursu rozumie się nadesłanie na adres Stowarzyszenia egzemplarza pracy wraz z dokumentami określonymi w Regulaminu Konkursu.
Termin ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień określi Komisja Konkursowa. Termin zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia Notariuszy RP i w miesięczniku Rejent.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie oraz informacje o jego przebiegu określa wyłącznie Regulamin Konkursu, który dostępny jest na naszej stronie internetowej www.rejent.com.pl . Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
Bliższe informacje dotyczące konkursu oraz działalności Stowarzyszenia można uzyskać:
w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Notariuszy RP
ul. L. Rydygiera 17 lok. U01; 01-793 Warszawa Tel/Fax 22 827 13 45; 827 01 94
pon. – pt. w godz. 09.00-16.00, adres e-mail: biuro@snrp.pl lub na stronie
www.rejent.com.pl

return to top