Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kancelaria MELD Jodłowski Szczawiński i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci – Katowice

27.05.2024 - 09:23, aktualizacja 27.05.2024 - 09:23
Redakcja: katarzynakliszcz

Kancelaria MELD Jodłowski Szczawiński i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

zaprasza na płatne praktyki studenckie do  biura w Katowicach

Szukamy właśnie Ciebie

 

Jeżeli jesteś:

 

 • studentem prawa IV lub V roku lub absolwentem studiów prawniczych,
 • zainteresowany pracą w kancelarii, chcesz rozwinąć swoje umiejętności merytoryczne jak również poznać nasze standardy obsługi przedsiębiorców,
 • sumiennym studentem, masz dobre wyniki w nauce co najmniej z prawa cywilnego i handlowego,
 • osobą dokładną, odpowiedzialną i zaangażowaną oraz myślisz analitycznie,

 

zapraszamy Cię na praktyki w kancelarii MELD Jodłowski Szczawiński i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci.

Szczególnym atutem Twojej kandydatury będzie zainteresowanie tematyką prawa energetycznego oraz chęć rozwijania się w tym obszarze (nie jest to jednak wymóg).

 

Dodatkowo cenną umiejętnością będzie także znajomość języka angielskiego prawniczego w stopniu pozwalającym na sporządzanie i analizowanie dokumentów prawnych w języku angielskim.

 

Swoją ofertę kierujemy do studentów ostatnich lat i absolwentów studiów prawniczych.

 

Praktyki oferujemy początkowo na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy w razie pozytywnego jej przebiegu. Tygodniowy wymiar praktyk dostosowujemy do zajęć na uczelni.

 

Kim jesteśmy

 

Jesteśmy kancelarią stworzoną przez Partnerów, którzy zdobywali doświadczenie aw ramach międzynarodowych firm doradczych z tzw. BIG 4. Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższego standardu doradztwa prawnego i ciągły rozwój. Nie boimy się projektów trudnych i pełnych wyzwań.

 

Naszymi klientami są spółki i grupy kapitałowe z branży energetycznej, deweloperskiej, IT, gamedev i nowych technologii (w tym gier komputerowych), e-commerce, automotive i wielu innych. Specjalizujemy się w transakcjach gospodarczych, w tym M&A, prawie energetycznym, sporach sądowych oraz prawie nowoczesnych technologii. Zapewniamy także stałą kompleksową obsługę przedsiębiorców. Więcej dowiesz się na stronie https://meld.pl/

 

 

Jakie będą Twoje zadania

 

W trakcie praktyk będziesz brała/ brał udział w ciekawych, rozwijających projektach, z wykorzystaniem narzędzi i doświadczeń wypracowanych przez Partnerów kancelarii. Do Twoich zadań będzie należało m.in.

 • sporządzanie pod nadzorem prawników kancelarii analiz lub projektów umów,
 • sporządzanie researchów prawnych,
 • udział w wewnętrznych ustaleniach dotyczących projektu, w tym w wyborze strategii działania w danej sprawie,
 • kontakt z urzędami, sądami i klientami kancelarii,
 • pomoc w sprawach organizacyjnych związanych z pracą kancelarii.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres biuro@meld.pl.

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

 

Dodatkowo możesz wyrazić opcjonalne zgody np.:

 • na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez MELD Jodłowski Szczawiński i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci, wykraczających poza dane niezbędne do zawarcia umowy, m.in. związane z przeprowadzanymi testami kwalifikacji i umiejętności, na potrzeby udziału w procesie rekrutacji i oceny Twojej kandydatury,
 • na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez MELD Jodłowski Szczawiński i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci na potrzeby kolejnych rekrutacji w przyszłości.

 

Zapraszamy do aplikowania!

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Twoich danych jest MELD Jodłowski Szczawiński i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci z siedzibą pod adresem: ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice, KRS 0000933977, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarzy KRS, REGON: 385470428, NIP: 9542812319 (dalej: „Administrator” lub „my”).

 

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z Administratorem na ww. adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: biuro@meld.pl.

 

DANE OSOBOWE

 

Przetwarzamy wszelkie Twoje dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚĆ

W procesie rekrutacyjnym przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do:

 • oceny Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, rozpatrzenia lub wyboru Twojej aplikacji ;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń;
 • jeśli wyrazisz na to zgodę – analizy Twoich danych, które dobrowolnie zamieszczasz w swojej aplikacji, np. Twój wizerunek, zainteresowania lub rozpatrzenia Twojej aplikacji również w kolejnych przeprowadzanych przez Administratora rekrutacjach.

 

Podstawą prawną przetwarzania dawnych jest:

 • podjęcie działań przed zawarciem umowy, zmierzających do jej zawarcia, na Twoje żądanie jako osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • ciążący na nas obowiązek prawny, w szczególności wynikający z przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • nasz prawnie uzasadniony interes w postaci kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji, analizy wyników Twoich testów kompetencji lub informacji zebranych z portali zawodowo – biznesowych np. LinkedIn oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami lub w związku z kierowaniem ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w przypadku jej wyrażenia – Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

 

Jeżeli chcesz, aby Twoja aplikacja była rozpatrywana przez nas także w kolejnych rekrutacjach, wyraźnie poinformuj nas o tym, np. przez odpowiednią informację przekazaną wraz z dokumentami aplikacyjnymi. Taka zgoda może przybrać formę np. takiej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym również podczas kolejnych rekrutacji na podobne stanowiska, przeprowadzanych przez: MELD Jodłowski Szczawiński i Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci.”

Zasadniczo, prosimy o nieprzekazywanie nam podczas procesu rekrutacji żadnych danych wrażliwych, takich jak np. informacje o stanie Twojego zdrowia czy inne dane wskazane w art. 9 RODO.

 

 

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • w zakresie niezbędnym do zidentyfikowania Ciebie i Twoich kwalifikacji – dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym, do ewentualnego zawarcia i wykonania umowy, a także w celu prowadzenia korespondencji, w tym kontaktu zwrotnego dotyczącego rekrutacji. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dodatkowych uniemożliwi nam ich wykorzystanie w procesie rekrutacji, w tym oceny Twojej osoby jako kandydata;
 • w zakresie pozostałych danych – dobrowolne i nie jest konieczne do rozpatrzenia Twojej aplikacji. Możesz jednak zdecydować o podaniu nam dodatkowych danych, jeśli uznasz to za uzasadnione.

Administrator nie będzie przetwarzał danych zebranych w toku rekrutacji na potrzeby marketingu bezpośredniego lub podejmowania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane, tj. przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub – w zależności od Twojej dodatkowej dobrowolnej zgody – przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (takich jak hosting) oraz dostawcom systemów informatycznych.

TWOJE UPRAWNIENIA

Masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

return to top