Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pani dr hab. Agnieszka Bielska -Brodziak prof. UŚ nowym Rzecznikiem Praw Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

24.05.2020 - 10:55, aktualizacja 24.05.2020 - 11:04
Redakcja: administrator

Z dumą i radością informujemy, że Pani dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak prof. UŚ z Wydziału Prawa i Administracji została powołana przez JM Rektora po uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu studenckiego i samorządu doktorantów do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Studentów i Doktorantów. Serdecznie Gratulujemy.

Mediacja w sytuacjach spornych oraz obrona praw osób kształcących się na Uniwersytecie Śląskim to główne zadania rzecznika praw studenta i doktoranta. Pani Profesor urząd obejmie z dniem 1 września 2020 roku, a kadencja nowego rzecznika potrwa do końca sierpnia 2024 roku.

W pracy naukowej dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ specjalizuje się w teorii i filozofii prawa. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu interpretacji prawniczej, w tym dwóch monografii. W ostatnim czasie jej zainteresowania koncentrują się na bioetyce, szczególnie zagadnieniach płci prawnej i jej uwikłań aksjologicznych, biologicznych i społecznych, a także na prawnym i etycznym statusie zwierząt. Jest przewodniczącą Poland Katowice Unit UNESCO Chair in Bioethics (jednego z pięciu oddziałów w Polsce), przez 7 lat była kierownikiem studiów stacjonarnych na kierunku prawo, a przez 2 lata – opiekunem praktyk studenckich. W pracy szczególnie ceni współpracę z młodszymi członkami społeczności akademickiej – studentami i doktorantami. Za niezwykłą empatię, pogodę ducha oraz prostudencką postawę została uhonorowana w 2015 roku Laurem Studenckim w kategorii przyjaciel studenta.

Obecnie jest opiekunem dwóch kół naukowych oraz Sekcji Ochrony Praw Zwierząt Studenckiej Poradni Prawnej, a także organizatorką licznych akcji charytatywnych i edukacyjnych angażujących wspólnotę akademicką i młodzież licealną. Pełni funkcję tutora i opiekuna studentów indywidualnych studiów międzyobszarowych, sprawuje opiekę naukową nad czwórką doktorantów, a wraz z zespołem badawczym z sukcesami aplikuje w konkursach grantowych.

Jest również certyfikowanym trenerem rozwoju osobistego. Zdobywa gruntowne kształcenie psychoterapeutyczne (w nurtach Gestalt, Mindfulness-based cognitive therapy oraz psychoterapii pozytywnej), aby bezpiecznie wspierać i towarzyszyć młodym ludziom w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Zajmuje się mediacją w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz wykonuje zawód radcy prawnego.

Stanowisko rzecznika praw studenta i doktoranta na Uniwersytecie Śląskim powstało dla zapewnieniach ochrony praw zarówno studentów, doktorantów, jak i uczestników studiów podyplomowych, a także innych form kształcenia. Rzecznik kieruje pracami Kolegium Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta, podejmuje mediacje w sytuacjach konfliktowych lub kryzysowych, udziela informacji prawnej i doradza w zakresie przepisów regulujących kwestie związane z kształceniem i studiami. Może także za zgodą danej osoby występować w jej imieniu do władz uczelni.

SERDECZNE GRATULACJE!!!

Poniżej publikujemy list Pani dr hab. Agnieszki Bielskiej-Brodziak do studentów i doktorantów.

 

Drodzy Studenci i Doktoranci,

od 1 września będę miała zaszczyt pełnić na uniwersytecie rolę rzecznika Waszych praw. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie poparcie wielu z Was. Skala Waszego odzewu bardzo mnie ucieszyła i – powiedzmy sobie wprost – wzruszyła. Dobrze wiem, w jaki sposób najlepiej mogę Wam podziękować: pracą na rzecz tych przestrzeni, które pozostają w cieniu, z którymi nie potraficie sobie poradzić, o czym często przecież rozmawialiśmy, kiedy jeszcze podejmowałam Was w pokoju 2.4. Mam pragnienie, by tym „strefom cienia” dać snop światła, by objąć je uważnością i troską.

Rola rzecznika praw studenta i doktoranta jest na naszej uczelni instytucją stosunkowo młodą, lecz mam nadzieję, że możliwość uzyskania mojej rady i pomocy szybko stanie się dla Was naturalna. Nie bójcie się przyjść i opowiedzieć o swoich problemach w relacjach z jakimkolwiek innym członkiem społeczności akademickiej. Pomogę Wam, jak najlepiej potrafię, a jeśli nie będę umiała lub mogła pomóc – wspólnie zastanowimy się, co zrobić z Waszym problemem. Szczerze wierzę, że większość kryzysowych sytuacji ma potencjał do kreowania dobrych skutków. I że wszyscy możemy na takich kazusach uczyć się, zmieniać i rozwijać. Zatem do września 2020!

Z wyrazami wdzięczności
Agnieszka Bielska-Brodziak
Wasz Rzecznik

return to top