Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji

Gratulacje dla wspaniałych studentów i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Wielki sukces w konkursie wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

13.11.2019 - 11:58, aktualizacja 13.11.2019 - 12:03
Redakcja: administrator

Dnia 19 czerwca 2019 r. w Auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta gala Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dla społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji był to rok szczególnie owocny, ponieważ aż sześciu studentów i doktorantów (obecnie również absolwentów) WPiA uzyskało najbardziej prestiżową nagrodę przyznawaną przez władze naszej Uczelni. Warto nadmienić, że pierwszy raz w historii aż troje laureatów-magistrantów w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego otrzymało równocześnie nominację w kategorii: nauka, wyczerpując pulę przewidzianych w tej kategorii nagród. Z sylwetkami naszych Wyróżnionych można zapoznać się poniżej:

  1. Konrad GRACZYK – absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Pełni funkcje Przewodniczącego Zespołu Prawnego i jednocześnie funkcje Zastępcy Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Przeprowadził szkolenia dla doktorantów i studentów „Ustawa 2.0? Szkoła doktorska i przepisy przejściowe bez tajemnic”. Autor książki Operacja „Reichswehrministerium”. Kieruje projektem naukowym pt. „Sondergericht Kattowitz – Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945”.  Członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką. Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Prawa i Administracji 2017-2019. Członek Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŚ. Kierownik sekcji szachowej AZS UŚ w latach 2011–2015.

Zainteresowania i pasje: polityka, historia XX wieku, historia Polski, Niemcy, województwo śląskie.

  1. Alexander Martin JURANEK – absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, seminarzysta prof. zw. dra hab. Wojciecha Popiołka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ z 30.09.2019 r. otrzymał nagrodę naukową im. Profesora Waleriana Pańki za wybitne osiągnięcia naukowe dla najlepszego absolwenta studiów magisterskich lub równorzędnych w roku akademickim 2018/2019. Od 2015 roku członek zespołu orzekającego ds. cywilnych śląskiej kliniki prawa – Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Od 2018 roku Przewodniczący Studenckiej Poradni Prawnej, od 2017 r. Prezes KN Prawa Cywilnego. W ramach swojej działalności prowadził lub współprowadził kilkadziesiąt spraw mieszkańców województwa (i nie tylko), sporządzając porady prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Współorganizator (w ramach Katedry PC i PPM WPiA UŚ) lub aktywny uczestnik 29 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, organizowanych m.in. przez Polską Akademię Nauk – Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Cambridge, Papieską Akademię Nauk, Ambasadę Republiki Francuskiej w Polsce, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie, Uniwersytety: Warszawski, Jagielloński lub Wrocławski. Autor artykułów naukowych w punktowanych czasopismach prawniczych oraz organizator całorocznych edycji warsztatów z prawa cywilnego z udziałem m.in. sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych przedstawicieli praktyki. Brał udział w projektach naukowych, m.in. „Comparative seminary: The Bilateral German-Polish Harmonisation of Private Law in the Integration of European Union. Complement or Contrast?”, Akademii Polskiego Forum Arbitrażu oraz Akademickim Projekcie Kodeksu Cywilnego. Był także przewodniczącym zespołu badawczego w zakresie klinicznych problemów prawa prywatnego międzynarodowego. W 2017 r. w ramach wyróżnienia konkursowego – rezydent w Wydziale Europejskiego Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Od marca 2016 r. pełnomocnik prof. zw. dra hab. dra h.c. multi. Maksymiliana Pazdana w Radzie Głównej Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie. Były członek Komisji Prawnej, Komisji ds. Etyki. Od 2018 r. of counsel Komisji Legislacyjnej ds. reformy szkolnictwa wyższego. Wieloletni beneficjent Stypendium Rektora dla Najlepszego Studenta. Obecnie doktorant w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego w Instytucie Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania i pasje: nauki medyczne, fizyka (szczególnie cząstek elementarnych), historia, eklezjologia, biologia. W wolnych chwilach czytuje literaturę prawniczą. Poza obszarami „ścisłej nauki” interesuje się odkrywaniem świata i jego smaków. Marzy także o nauczeniu się języka francuskiego i włoskiego.

  1. Wiktoria ŁOPUSZAŃSKA – studentka I roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Wyczynowo trenuje gimnastykę sportową w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich. Obecnie związana z Polską Kadrą Narodową w Gimnastyce Sportowej Kobiet, Akademickim Związkiem Sportowym UŚ oraz Klubem Sportowy KS „Iskra” Zabrze. Na swoim koncie posiada liczne sukcesy w gimnastyce sportowej. Podczas ostatnich Mistrzostw Świata Seniorek w Gimnastyce Sportowej Kobiet, które odbyły się w dniach 25.10-2.11.2018 w Doha zajęła 22 miejsca w klasyfikacji drużynowej i dzięki temu wywalczyła dla Polski jedną kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Zajmowała czołowe lokaty podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek w Gimnastyce Sportowej Kobiet (2018) oraz 2. miejsce w klasyfikacji drużynowej w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorek w Gimnastyce Sportowej Kobiet (2018).

Zainteresowania i pasje: sport, gimnastyka, bieganie, pływanie, dobra książka.

  1. Olga MARCINKOWSKA – absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, seminarzystka prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Od 2016 roku założycielka i przewodnicząca Koła Naukowego Drużyna Vis Moot Silesia. Od 2017 roku członek Koła Naukowego Arabistów UŚ Al-Asabiya. Uzyskała grant w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych 3.0” na realizację programu „Team Silesia East – podnoszenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego przez zespół studentów WPiA UŚ poprzez udział w międzynarodowych konkursach i turniejach”.  Jej zespół awansował do rund finałowych w międzynarodowym konkursie arbitrażowym „The 16th Willem C. Vis East International Commercial Arbitration Moot Court”, w którym brało udział 137 drużyn z całego świata. Tym samym, zespół znalazł się w gronie 32 najlepszych uniwersytetów, co oznacza, że pokonał 105 drużyn z całego świata, m.in. takie uczelnie jak Harvard i UCL.

Zainteresowania i pasje: astronautyka.

  1. Emilie SZWAJNOCH – studentka II roku filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym UŚ. Od 2018 roku członek zarządu w Międzywydziałowym Kole Kultury i Prawa Chińskiego, a od roku 2019 – stowarzyszenia Chinese Law Association. Uczęszcza na zajęcia Akademii Dyplomacji działającej w ramach Uniwersytetu Śląskiego. Jest wolnym słuchaczem na Wydziale Nauk Społecznych w ramach kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia. Ukończyła kurs języka chińskiego w ramach Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ. Jest autorką artykułów publikowanych na stronie internetowej na temat Chin: www.intochinalaw.org. Jest zaangażowana w organizację wielu warsztatów i konferencji związanych z Państwem Środka. Podczas konferencji „OMIS – the Oriental Meetings in Sosnowiec” (Instytut Języka Angielskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski) wygłosiła wykład: „Prawa Człowieka a bezpieczeństwo wewnętrzne i stabilność kraju na przykładzie polityki Chińskiej Republiki Ludowej wobec Ujgurów”.

Zainteresowania i pasje:  nauka języków obcych, podróże, literatura, dyplomacja i stosunki międzynarodowe, polityka wewnętrzna Chińskiej Republiki Ludowej, muzyka (w szczególności stare rockowe klasyki i jazz).

  1. Agata ZWOLANKIEWICZ – absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, seminarzystka prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ z 30.09.2019 r. otrzymała nagrodę naukową im. Profesora Waleriana Pańki za wybitne osiągnięcia naukowe dla najlepszej absolwentki studiów magisterskich lub równorzędnych w roku akademickim 2018/2019. Członek drużyny Drużyna Vis Moot Team Silesia. W roku akademickim 2016/2017 była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej na WPiA UŚ. W latach 2014/2016 była związana z ELSA Katowice. Przez lata studiowania udzielała się w Kole Naukowym Prawa Rzymskiego, Kole Naukowym Prawa Własności Intelektualnej, Kole Naukowym Prawa Konsumenckiego. Prowadziła warsztaty prawnicze dla uczniów (2017).  Jest autorką: „Fenomen Potter’a – twórczość fanfiction a prawa autorskie, Autorytet Biznesu V”  i „Constitutional review – a comparative study between the American and the European systems (Sądowa kontrola konstytucyjności prawa – badania komparatystyczne nad  modelami amerykańskim i europejskim)”. Brała udział w międzynarodowej wakacyjnej szkole prawa arbitrażowego „The Cologne Academy on International Commercial Arbitration” w ramach przyznanego Grantu Rektora dla Najlepszych Studentów. Jej największe osiągnięcia koncentrują się wokół udziału w konkursach typu moot court dotyczących międzynarodowego arbitrażu handlowego podczas 24 oraz 25 edycji Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition oraz konkursu Arbitrator’s Quest CEE and SEE mock trial, w którym wygrała dwumiesięczne praktyki w międzynarodowej kancelarii w Wiedniu. Ponadto, dzięki uzyskanemu grantowi w ministerialnym programie „Najlepsi z najlepszych 3.0” w wysokości 153 292,65 zł,  Drużyna Vis Moot Team Silesia jako pierwsza drużyna z Polski wzięła udział we wschodniej edycji Konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition w Hongkongu – międzynarodowym konkursie z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego. Obecnie stypendystka Edward Barry McDougall Scholarship na Uniwersytecie w Ottawie.

Zainteresowania i pasje: podróże, konkursy typu moot courts dla studentów.

return to top