Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Prawa i Administracji

I posiedzenie Rady Eksperckiej WPiA

09.12.2022 - 14:38, aktualizacja 09.12.2022 - 19:32
Redakcja: martarekosiewicz

7 grudnia 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Eksperckiej, która powstała z przekształcenia Rady Biznesu, jako ciało opiniodawczo-doradcze dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej celem jest przede wszystkim promowanie, wspieranie i realizacja idei współpracy Wydziału z podmiotami zewnętrznymi, m. in. reprezentującymi samorządy prawnicze, inne zawody zaufania publicznego, wymiar sprawiedliwości, administrację publiczną i organy pomocy prawnej, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe, w zakresie kształcenia i badań naukowych.

W pierwszej części posiedzenia Dziekan WPiA dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ omówił zadania Rady Eksperckiej, wręczył członkom powołania i przedstawił obecnym Przewodniczącą Rady: dr hab. Magdalenę Habdas, prof. UŚ. Następnie Przewodnicząca wskazała pola współpracy i nakreśliła plan działań na kolejny semestr. Posiedzenie zakończyła dyskusja i wolne wnioski.

Skład osobowy Rady Eksperckiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

 

 1. Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Agata Stankiewicz–Rataj;
 2. Prezes Rady Izby Notarialnej w Katowicach Wojciech Małachowski;
 3. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Bielsko-Biała – adw. Krzysztof Stec;
 4. Przewodniczący Zarządu Śląskiej Okręgowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych – dr Mariusz Cieśla;
 5. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach; Samorządowe Kolegium Odwoławcze –prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca;
 6. Płk. Leszek Pietraszek – em. funkcjonariusz ABW;
 7. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – SNSA Leszek Kiermaszek;
 8. Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach– Adam Ostalecki;
 9. Sekretarz Miasta Katowice – Maciej Stachura;
 10. Sekretarz Województwa – Dariusz Ptaś;
 11. Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – dr Janusz Michałek;
 12. Pani Prezes Zarządu Globiana – Joanna Króliczek;
 13. Partner Doradztwa Podatkowego w Katowicach (Deloitte) – dr Krzysztof Gil;
 14. Director, Head of Finance Campus Rockwell Automation – Michał Tustanowski;
 15. Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego KPMG – Paweł Barański;
 16. Dziekan dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ;
 17. Przewodnicząca Rady Eksperckiej dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ;
 18. Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów WPiA UŚ – dr Urszula Torbus;
 19. Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju WPiA UŚ – dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ;
 20. Prodziekan ds. Badań Naukowych WPiA UŚ – prof. dr hab. Piotr Pinior;
 21. Pełnomocnik dziekana WPiA UŚ ds. jakości kształcenia i akredytacji – dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ;
 22. prof. dr hab. Bogdan Dolnicki;
 23. prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic;
 24. prof. dr hab. Radosław Koper;
 25. dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ;
 26. Dyrektor Kierunku Prawo – dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ;
 27. Dyrektor Kierunku Przedsiębiorczość, International Business Law and Arbitration, Administrowanie Środowiskiem – dr Magdalena Półtorak;
 28. Dyrektor Kierunku Administracja – dr hab. Marcin Janik, Prof. UŚ.

return to top