Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja naukowa pt. „System sądownictwa administracyjnego w Polsce – pytania o potrzebę zmian i kierunki rozwoju”

14.05.2024 - 14:54, aktualizacja 14.05.2024 - 14:54
Redakcja: izabelamaculewicz

10 maja 2024 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pt. „System sądownictwa administracyjnego w Polsce – pytania o potrzebę zmian i kierunki rozwoju” współorganizowana przez Zespół Badawczy Instytucji Prawa Administracyjnego Procesowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z Zakładem Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja zgromadziła liczne grono przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz władzy wykonawczej, a także reprezentantów ośrodków naukowych z całej Polski. Gospodarzami konferencji byli prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca, UŚ oraz prof. dr hab. Wojciech Piątek, UAM. Jako pierwszy wystąpienie wprowadzające wygłosił Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Jacek Chlebny. W dalszej kolejności swoje referaty przedstawili prof. dr hab. Andrzej Wróbel, ALK, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; prof. dr hab. Andrzej Skoczylas, UAM, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie,  prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca i prof. dr hab. Wojciech Piątek; prof. dr hab. Marta Romańska, UJ, sędzia Sądu Najwyższego; prof. dr hab. Barbara Adamiak, UWr, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. W podsumowaniu konferencji miała miejsce ożywiona dyskusja podczas której głos zabrali reprezentanci wszystkich obecnych grup. Pomimo przyjętych w trakcie dyskusji czasem odmiennych stanowisk zebrani uczestnicy zgodzili się co do konieczności zmian procedury sądowoadministracyjnej, uwzględniających uwspólnianie postulaty przedstawione przez praktyków i teoretyków.

return to top