Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa

12.06.2024 - 14:30, aktualizacja 21.06.2024 - 21:05
Redakcja: izabelamaculewicz

W dniach 5-7 czerwca 2024 r. Wydział Prawa i Administracji UŚ gościł 60 dziekanów i prodziekanów wydziałów prawa z ośrodków akademickich z całej Polski.

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa 2024 rozpoczął się debatą pt. „Jak wykorzystać czas zmian dla zatrzymania kolejnych pokoleń na Śląsku? – zadania dla polityków, naukowców i prawników”. Dyskusję, w której uczestniczyli Łukasz Kohut, dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ, Monika Rosa oraz dr hab. Agata Twardoch, prof. PŚ, poprowadził Marcin Zasada (Ślązag).

Pierwszego dnia zjazdu Goście uczestniczyli także w uroczystym odsłonięciu figurki beboka Szerloka przed WPiA oraz otwarciu strefy dziecka pod patronatem akcji „Bajeczni Adwokaci. Dzień zakończył koncert w NOSPR. Gospodarzem wydarzenia był prof. dr hab. Zygmunt Tobor, o bebokach opowiadała dr Urszula Torbus, a figurkę odsłonił Dziekan dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ wraz z Wiceprezydentem Katowic Waldemarem Bojarunem. W prawdziwie śląski klimat wprowadziła Orkiestra Dęta Katowice Paweł Lebek.

Drugi dzień Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa, obfitował w wydarzenia merytoryczne w sali audytoryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Rozpoczęto dyskusją panelową pt. „Studenci Prawa w Polsce 2030. GenZ i Alpha na wydziałach prawa”. Rozmowę przedstawicielek i przedstawicieli ELSA Poland, którzy opowiadali o wynikach badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów prawa w całej Polsce, moderowała dr Ewa Dawidziuk z Uniwersytetu SWPS.

Druga debata – pod patronatem Rady Eksperckiej działającej przy WPiA UŚ – dotyczyła ścieżek kariery po studiach prawniczych w panelu pt. „Od korporacji, przez sąd do … Ścieżki karier prawniczych” w której udział wzięli:

 • Jarosław Gwizdak (INPRIS),
 • Natalia Klima-Piotrowska (Tauron Polska Energia SA),
 • dr Paweł Mikuła (Deloitte),
 • Grzegorz Morawiec (JGA Legal),
 • Magdalena Patryas (Andersen),

a rozmowę moderowali:

 • dr hab. Monika Bogucka-Felczak,
 • prof. UŁ oraz Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Trzeci blok dotyczył zagadnień dydaktyki i kształcenia przyszłych prawników.

Poruszone zostały szczegółowe tematy:

 • Nowoczesne metody kształcenia na kierunkach prawniczych. Szanse i wyzwania” – Monika Kulesza-Czupryn, Dyrektor Segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Wolters Kluwer Polska,
 • Refleksje po wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej” – dr hab. Barbara Kowalczyk, UWr,
 • Fortes fortuna adiuvat. Słów kilka o umiędzynarodowieniu polskich wydziałów prawa” – dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela,
 • Wzorcowy program studiów na kierunku prawo” – prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki, prof. dr hab. Zygmunt Tobor, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski.

W trakcie obrad o karierze w zawodzie doradcy podatkowego opowiadała Pani Wanda Nowak z Krajowej Izby Doradców Podatkowych Odział Śląski. Z kolei Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik przedstawił ścieżkę kariery radcy prawnego.

Ostatni dzień Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Prawa, który odbył się w Sali Sejmu Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Pierwsza sesja poświęcona była bardzo aktualnej tematyce tj. sztucznej inteligencji i jej wpływowi na kształcenie prawników. Gości w temat dyskusji wprowadził dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ wystąpieniem pt. „Jakich prawników potrzebujemy w dobie sztucznej inteligencji?

Następnie odbyła się dyskusja pt. „Wyprzedzić technologię. Czy/Jak AI zmieni programy studiów lub szkoleń aplikacji prawniczych?”, do udziału w której zaproszono przedstawicielki korporacji prawniczych. Rozmawiały:

 • Henryka Bednorz-Godyń (Izba Komornicza w Krakowie),
 • Agnieszka Gajewska-Zabój (Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych),
 • Paulina Rzeszut (ORA Katowice),
 • Tamara Żurakowska (Izba Notarialna w Warszawie)

a rozmowę moderowali:

 • dr Monika Nowikowska,
 • dr hab. Michał Domagała, KUL.

Druga debata dotyczyła prowadzeniu badań w dyscyplinie nauki prawne oraz ewaluacji działalności naukowej.

Najpierw Joanna Mirosław i Agata Roguz Laboratorium Analiz Statystycznych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego przedstawiły dane z raportu Nauka w Polsce 2023 w wystąpieniu pt. „Finansowanie projektowe i efekty publikacyjne w naukach społecznych w roku 2022 – wybrane aspekty„.

Rozmowę pt. „Żeby nauka była nauką. Tylko punkty, sloty, granty?” poprowadziła dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, a uczestniczyli w niej:

 • prof. dr hab. Andrzej Dziadzio (Komisja Ewaluacji Nauki),
 • dr Małgorzata Kozak, Uniwersytet w Utrechcie,
 • dr hab. Piotr Stec, prof. UO.

Trzeci panel, podsumowujący cały Zjazd, poprowadził Dziekan WPiA UŚ dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ. Wraz z dziekanami:

 • dr hab. Eweliną Całą -Wacinkiewicz, prof. US,
 • prof. dr. hab. Tomaszem Nieborakiem, UAM,
 • dr. hab. Jackiem Przygodzkim, prof. UWr,
 • dr. hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

rozmawiał o wyzwaniach, które postawiła przed dziekanami reforma 2.0.

return to top