Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
  • Français
Wydział Prawa i Administracji

Udział delegacji WPiA UŚ w konferencji pt. Chinese Civil Code in the New Era

28.11.2019 - 12:27, aktualizacja 28.11.2019 - 12:27
Redakcja: administrator

W  dniach 14 i 15 listopada 2019 roku odbyła się w Pekinie w siedzibie Chinese Academy of Social Sciences (CASS) konferencja, pt. Chinese Civil Code in the New Era (时代的中国民法典) zorganizowana w ramach The 9th Forum: International Symposium on Rule of Law (第九届中国社会科学论坛 法治 2019.

W wydarzeniu tym udział ze strony Wydziału Prawa i Administracji UŚ wzięły prof. dr. hab. Ewa Rott-Pietrzyk i dr. Anna Lichosik. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów z Chin, Europy oraz Kanady. Ideą konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia kodyfikacji prawa cywilnego i jej przenikania się z regulacjami prawa handlowego, prawa pracy i prawa publicznego. Doświadczenia dotyczące innych systemów prawnych były dla strony chińskiej istotne, z uwagi na trzeci, końcowy etap prac nad nowym chińskim kodeksem cywilnym, który ma zostać uchwalony w I połowie 2020 roku.

Program konferencji znajduje się tutaj.

Warto przy tej okazji dodać, że obecnie na studiach w BFSU przebywa troje studentów WPiA UŚ: Weronika Żebrowska (studentka V roku Prawa), Paweł Wowra (student V roku Prawa), Fryderyk Zoll (student IV roku Prawa), którzy także uczestniczyli w konferencji i spotkaniach z partnerami chińskimi. Nasi studenci studiują równocześnie język chiński i prawo chińskie osiągając w tym zakresie znaczne sukcesy, zdobywając uznanie chińskich profesorów. W semestrze letnim, kolejni studenci z WPiA UŚ wyjadą na studia na chińskich uniwersytetach, tj. Kuba Zwierzchowski (student IV roku Prawa) i Maciej Zuziak (student IV roku Prawa). Zachęcamy też kolejnych studentów do zainteresowania się studiami w Chinach na naszych partnerskich uniwersytetach.

return to top