Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wizyta prof. Josepha H.H. Weilera na WPiA

03.06.2022 - 12:13, aktualizacja 03.06.2022 - 12:13
Redakcja: administrator

Profesor Joseph Halevi Horowitz Weiler – wybitny amerykański prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, międzynarodowego oraz unijnego – był gościem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w dniach 31 maja – 1 czerwca 2022 roku.

Prof. J. H.H. Weiler brał czynny udział w pracach zespołu przygotowującego tekst Deklaracji Praw i Wolności Człowieka Parlamentu Europejskiego, a także w panelach arbitrażowych WTO i NAFTA. W latach 2013–2016 prof. J.H.H. Weiler pełnił funkcję rektora Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (European University Institute) we Florencji, a obecnie wykłada na Uniwersytecie Nowojorskim (New York University School of Law) oraz w Centrum Studiów Europejskich (Center for European Studies) na Uniwersytecie Harvarda. Jest także doktorem honorowym kilku uniwersytetów w Europie i Stanach Zjednoczonych.

31 maja 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyła się debata z udziałem prof. J.H.H. Weilera oraz dr. hab. Macieja Szpunara, prof. UŚ. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej UŚ, prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, pełnomocnik Dziekana WPiA do spraw Umiędzynarodowienia, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG oraz pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W środę 1 czerwca 2022 roku w sali Rady Instytutu WPiA zgromadzili się młodzi naukowcy, m.in. słuchacze studiów doktoranckich oraz studenci, którzy wzięli udział w dwóch seminariach Prof. Weilera: „How to Write and Supervise a Doctoral Thesis in Law” oraz „Advice to Young Academics: A Strategy for a Successful Career (and a Satisfying Life) in the Age of Quantitative Indicators”

return to top