Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

doktorant

Konkurs START 2021 dla młodych badaczy

17.10.2020 - 10:57 aktualizacja 26.10.2020 - 08:58
Redakcja: dianapasek
Tagi: doktorant, konkurs, studia doktoranckie, stypendium

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

W razie pytań proszę o kontakt z Działem Projektów pod nr telefonu: 32 359 16 10 lub mailowo: projekty@us.edu.pl

Wniosek o stypendium (wzór dostępny na stronie FNP) proszę składać do 4.12.2020 do Działu Projektów (pok. 87, budynek Rektoratu, ul.Bankowa 12)

Szczegóły konkursu są dostępne na stronie Fundacji:

https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

return to top