Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest realizowany na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021. Celem projektu jest finansowanie krótkoterminowych (od 5 do 30 dni) wyjazdów zagranicznych młodych naukowców (do 40. roku życia), którzy mogą wyjechać między innymi w celu prowadzenia badań naukowych, pozyskiwania materiałów do pracy, uczestnictwa w konferencjach naukowcy, a także szkoleniach i innych działaniach rozwojowych.

Ze względu na postęp pandemii od marca 2020 roku program został wstrzymany. Realizowane były tylko pojedyncze wyjazdy, które uzyskały indywidualną zgodę rektora. Od marca 2021 program jest stopniowo uruchamiany.

W ramach projektu przewidziano co najmniej 60 wjazdów zagranicznych dla doktorantów oraz co najmniej 20 przyjazdów doktorantów i 20 przyjazdów młodych pracowników naukowych (do 40. roku życia) z zagranicznych uczelni na Uniwersytet Śląski.

W pierwszym etapie naboru do wyjazdów zakwalifikowano 66 doktorantów Uniwersytetu Śląskiego, którzy wyjadą do uczelni, ośrodków badawczych i szkoleniowych oraz na badania terenowe do 27 różnych krajów – – od Czech, Niemiec i Litwy aż po Norwegię (stacja polarna na Spitzbergenie), Kirgistan, Chiny i Stany Zjednoczone.

Drugi etap naboru – przyjazdy z zagranicy na Uniwersytet Śląski został wstrzymany z powodu pandemii i ma być uruchomiony w marcu 2021.

W ramach mobilności pokryte zostaną następujące koszty:

  1. Ryczałtowe stawki kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, opłat wizowych i związanych z legalizacją pobytu uzależnione od odległości.
  2. Ryczałtowe stawki dofinansowania kosztów utrzymania uzależnione od kraju i długości pobytu (od 260 zł do 800 za dzień).
  3. Koszty opłat konferencyjnych/szkoleń/kursów.

Finansowanie wypłacane jest w formie stypendium z wyjątkiem poz. 3.

 

Szczegółowa informacja o projekcie PROM można uzyskać w Biurze Projektu w Szkole Doktorskiej.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

return to top