Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wydział Prawa i Administracji – studia doktoranckie (trzeciego stopnia)

Celem studiów doktoranckich jest uzyskanie przez ich uczestników specjalistycznej wiedzy obejmującej dyscyplinę nauk prawnych, prowadzenie badań naukowych i działalność dydaktyczną. Ścieżka ta prowadzi również do nawiązania współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym międzynarodowych, oraz do nabycia umiejętności pozyskiwania grantów badawczych. Doktorant jest pełnoprawnym uczestnikiem życia naukowego w kraju i za granicą, szczególnie poprzez udział w stażach, konferencjach i warsztatach naukowych. Przede wszystkim jednak studia przygotowują do opracowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora (kwalifikacji trzeciego stopnia).

return to top