Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

student

Wydział Nauk Przyrodniczych

Sosnowiec, ul. Będzińska 60

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli – na wydziale są 2 wejścia do obiektu składającego się z budynku dydaktycznego i budynku auli. Oba wejścia są wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwane, uruchamiane za pomocą czujnika ruchu. Przy każdym z wejść znajduje się stanowisko ochrony. Bezpośrednio przy wejściach mieszczą się rampy z pochylniami dla osób z niepełnosprawnościami. Podjazdy wyposażone są w spoczniki oraz barierki ochronne. Nawierzchnie podjazdów są utwardzone, nie ma progów utrudniających wjazd.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind – na wydziale znajdują się ogólnodostępne schody oraz korytarze o szerokości powyżej 140 cm. W obiekcie znajdują się 3 windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z automatycznym otwieraniem drzwi. Podjazdy do wind z holi korytarzowych przekraczają 10 m2. Istnieje możliwość komunikowania się ze stanowiskiem ochrony.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku – w ubikacjach dla osób z niepełnosprawnościami zamontowane są systemy przywoławcze „KALER” połączone ze stanowiskiem ochrony.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich – na terenie zewnętrznym wydziału znajdują się 2 miejsca parkingowe ogólnodostępne (bezpłatne) dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowiska są oznakowane znakami poziomymi oraz pionowymi. Dojazd do wymienionych miejsc od ul. Będzińskiej oraz od ul. Lwowskiej.
 • Wstęp z psem asystującym – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie jest możliwe skorzystanie z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą na adres e-mail: dostepnosc@us.edu.pl.

 

Katowice, ul. Bankowa 9

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli – z poziomu -1 dostępne jest wejście, z którego mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością ruchową.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind – na każdym piętrze obiektu znajduje się ogólnodostępna winda. W korytarzach mogą swobodnie przemieszczać się osoby z niepełnosprawnością ruchową. Zapewniony jest dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich piętrach.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku – toalety dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażone są w system przywoławczy dźwiękowy na piętrach I, II i III. Strefę Aktywności Studentów zaprojektowano z myślą o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich – na parkingu przypisanym do budynku dostępne są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na parking wjeżdża się od ul. Bankowej. Parking jest bezpłatny, ma szlaban otwierany za pomocą pilota lub przez pracowników portierni.
 • Wstęp z psem asystującym – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie jest możliwe skorzystanie z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą na adres e-mail: dostepnosc@us.edu.pl.

 

Katowice, ul. Jagiellońska 28

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli – wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest usytuowane przy wejściu głównym do budynku, a prowadzi do niego chodnik z kostki betonowej oraz pochylnia z płytek antypoślizgowych. Dostępna przestrzeń manewrowa przed wejściem ma wymiary 130 × 150 cm, szerokość automatycznie rozsuwanych drzwi wejściowych, otwieranych przyciskiem przydrzwiowym wynosi 110 cm. Wejście do budynku przez osoby z niepełnosprawnościami nie wymaga pomocy osób trzecich.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind – winda jest ogólnodostępna na każdym piętrze obiektu. W korytarzach mogą swobodnie przemieszczać się osoby z niepełnosprawnością ruchową. Jest zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na parterze oraz piętrach I, II i III.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku – toaleta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Strefę Aktywności Studentów zaprojektowano z myślą o osobach z niepełnosprawnościami.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami i sposób korzystania z nich – wyznaczono 3 miejsca postojowe na dziedzińcu wewnętrznym budynku. Na dziedziniec wewnętrzny wjeżdża się od ul. Jagiellońskiej. Po drodze znajduje się szlaban otwierany za pomocą pilota dostępnego w administracji wydziałowej.
 • Wstęp z psem asystującym – na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 • Tłumacz języka migowego – w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie jest możliwe skorzystanie z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą na adres e-mail: dostepnosc@us.edu.pl.
return to top