Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dostępność architektoniczna: 

Katowice, ul. Bankowa 9

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dostępność wejścia do budynku i obszaru kontroli

Budynek ma dwa wejścia umiejscowione od strony rzeki Rawy (północna strona budynku). Przejście bezpośrednio z chodnika przy ulicy Bankowej.

Przed wejściem głównym jest 17 stopni stromych schodów. Schody wyposażone są w poręcze po obu stronach schodów oraz po środku schodów. Po 13 stopniach znajduje się spocznik.

Drugie wejście (altrernatywne) dostępne jest bezpośrednio z poziomu miejsca parkowania samochodów.

Drzwi wejścia głównego są przeszklone, otwierane są manualnie mają szerokość drzwi: 90 cm, latem pozostają otwarte.

Drzwi wejścia alternatywnego otwierane są przez pracowników obsługi. Mają szerokość drzwi: 95 cm. Przy drzwiach znajduje się dzwonek (na wysokości: 130 cm, po lewej stronie drzwi), którym można poinformować pracowników obsługi o konieczności otwarcia drzwi (zarówno z wewnątrz jak i z zewnątrz budynku). Drzwi otwierają i zamykają się automatycznie na zewnątrz (wyposażone są w siłowniki), dlatego dla bezpieczeństwa należy zachować odpowiednią odległość od skrzydeł drzwiowych.

Wejście do budynku jest możliwe dla studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Goście powinni przedstawić się i określić cel wizyty pracownikowi portierni.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest pięciokondygnacyjny. Wejście główne znajduje się na poziomie 0  (parter), natomiast wejście alternatywne zlokalizowane jest w przyziemiu obiektu (poziom -1). 

Portiernia znajduje się na poziomie 0, po prawej stronie od wejścia głównego. 

Obiekt ma dwie klatki schodowe (lewa – północna, oraz prawa – południowa). Każda klatka schodowa składa się z 22 stopni, rozdzielonych w połowie spocznikiem. Po obu stronach schodów znajdują się poręcze. Szerokość korytarzy wynosi około 5 metrów (korytarze pomieszczeń poszczególnych zespołów badawczych mogą być węższe, jednak ich szerokość jest nie mniejsza niż: 150 cm) Na parterze budynku (po lewej stronie patrząc od wejścia) znajduje się terrarium wydziałowe, natomiast na drugim piętrze (po prawej stronie, patrząc od strony lewej klatki schodowej) umieszczone są gabloty ekspozycyjne. Ekspozycje nie zawężają przestrzeni komunikacyjnej i są ważnymi obiektami orientacji w budynku.

Na każdą kondygnację można dostać się ogólnodostępną windą, która znajduje się po lewej stronie korytarza głównego (patrząc od strony wejścia głównego). Szerokość windy wynosi: 108 cm głębokość: 140 cm. Drzwi windy otwierają i zamykają się automatycznie (szerokość drzwi: 90 cm). Panel przywoławczy windy znajduje się po lewej stronie drzwi, na wysokości: 110 cm. Wewnątrz windy znajduje się lustro oraz poręcz. Panel wyboru piętra umieszczony na wysokości: 120 cm. Przycisk parteru (piętro 0) jest wyróżniony wizualnie poprzez jaskrawozieloną obwódkę. Winda nie jest wyposażona w system komunikatów głosowych. W windzie znajduje się telefon awaryjny, łączący bezpośrednio z pracownikami portierni obiektu. Aby go użyć, należy przytrzymać przez 3 sekundy przycisk z ikoną dzwonka (jest on wyróżniony wizualnie przez żółtą obwódkę). Wszystkie przyciski wewnątrz windy są oznakowane alfabetem Braille’a. Winda jest dwustronna – jej tylne drzwi otwierają się wyłącznie na poziomie -1 (przyziemie obiektu).

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na piętrach: pierwszym, drugim i trzecim. Zlokalizowane są obok toalet męskich – drugie drzwi po prawej stronie od prawej (południowej) klatki schodowej. Drzwi o szerokości: 90 cm są otwierane manualnie. Włącznik światła znajduje się po prawej stronie futryny na wysokości: 97 cm. Wolna przestrzeń toalety ma promień min. 1,5 m. Na wprost wejścia do toalety znajduje się miska ustępowa, obok niej – po prawej stronie – umywalka. Miska ustępowa jest wyposażona w dwa pochwyty, z czego jeden ma możliwość unoszenia. Podajnik na papier toaletowy znajduje się po prawej stronie miski ustępowej. Umywalka posiada ergonomiczny kształt umożliwiający podjechanie osobie na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie umywalki zlokalizowany jest dozownik mydła oraz podajnik na ręczniki papierowe (na wysokości: 105 cm). Kosz na śmieci znajduje się pod podajnikiem na ręczniki papierowe. Po prawej stronie od wejścia znajduje się lustro. Wszystkie toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone są w system przyzywający pracowników obsługi w razie potrzeby (linka systemu umieszczona jest obok miski ustępowej (po prawej stronie). Toalety są dostępne bez ograniczeń i pozostają stale otwarte.

Do wszystkich ważnych pomieszczeń można swobodnie dostać się na wózku inwalidzkim. Ponieważ lada portierni umieszczona jest na wysokości większej niż 90 cm, to pracownicy udzielają pomocy i informacji osobom z niepełnosprawnościami bezpośrednio przez drzwi (po lewej stronie okienka portierni).

Pomieszczenie 126 (aula wykładowa) wyposażona jest w pętlę indukcyjną, umożliwiającą udział w zajęciach osobom słabosłyszącym, wyposażonym w aparat słuchowy. Przed wejściem do sali należy ustawić aparat na cewkę telefoniczną „T”.

W pomieszczeniu nr 0.31 umieszczono pokój wyciszenia.

Piktogram pętli indukcyjnej piktogram pokoju wyciszenia

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Miejskie miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ulicy Bankowej.

Administrator umożliwia osobom posiadającym karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych parkowanie samochodów na oznakowanym znakiem drogowym D18a miejscu zlokalizowanym bezpośrednio przy pozbawionym barier wejściu do budynku.

Kontakt do osoby, która może udzielić informacji o dostępności obiektu

Osoby do kontaktu:

  • mgr Krzysztof Chyżak, e-mail: krzysztof.chyzak@us.edu.pl, tel. 32 359 17 53,
  • mgr Zbigniew Kuc, e-mail: zbigniew.kuc@us.edu.pl, tel. 32 200 93 33.

return to top