Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dostępność architektoniczna: 

Katowice, ul. Jagiellońska 28

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dostępność wejścia do budynku i obszaru kontroli

Budynek ma charakter zabytkowy dlatego można się tam zetknąć z barierami architektonicznymi.

Obiekt ma dwa wejścia ze zniwelowanymi barierami architektonicznymi.
Wejście główne zlokalizowane jest od strony południowej, od ul. Jagiellońskiej, znajduje się na poziomie 0 (parter) budynku. Dojście do głównego wejścia zostało wyremontowane, mogą poruszać się po nim swobodnie osoby na wózkach inwalidzkich.

Drzwi wejścia głównego o szerokości 120 cm otwierane są ręcznie. W razie potrzeby mogą zostać otwarte przez pracowników portierni. Pracownicy portierni zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego służą pomocą w dotarciu do określonej lokalizacji budynku.

Po wejściu do budynku przy portierni znajdują się szerokie schody, z lewej strony wyposażone są poręcz, natomiast z prawej strony została zamocowana platforma schodowa dla osób z niepełnosprawnościami. Na ścianie w pozycjach dolnej i górnej platformy zamocowane są piloty przywołujące platformę.

W sąsiedztwie portierni są kolejne drzwi (B–02), mające szerokość 80 cm, lecz w razie potrzeby można otworzyć drugie skrzydło i je rozszerzyć.

Drugie wejście ze zniwelowanymi barierami architektonicznymi zlokalizowane jest w przyziemiu obiektu (poziom -1), od strony zachodniej. Dostępne jest bezpośrednio z parkingu mieszczącego się na wewnętrznym dziedzińcu obiektu. Drzwi wejściowe mają szerokość 95 cm. Wejście to jest otwarte w godz. 7–17. W póź; niejszych godzinach mogą być także otwierane przez pracowników obsługi (portierzy lub konserwatorzy). Na drzwiach umieszczona jest informacja z numerami kontaktowymi na portiernię obiektu.

Aby dostać się z wejścia ze zniwelowanymi barierami architektonicznymi (poziom -1) do portierni (poziom 0) należy udać się do windy.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek Wydziału Nauk Przyrodniczych jest siedmiokondygnacyjny. Podzielony jest na trzy segmenty (A, B i C) oznaczone tablicami informacyjnymi przy wejściach do poszczególnych segmentów. W głównym holu budynku na parterze znajdują się dokładne plany pomieszczeń obiektu, gdzie widoczne są segmenty obiektu oraz numery pomieszczeń na poszczególnych piętrach.

W budynku znajdują się trzy klatki schodowe: klatka schodowa A (południowa), klatka schodowa B (wschodnia), klatka schodowa C (zachodnia).

Każde piętro z każdej z klatek schodowej ma 26–28 stopni o wysokości ok. 17 cm, pomiędzy którymi znajdują się także spoczniki – w różnej liczbie w poszczególnych klatkach schodowych.

Szerokość korytarzy w segmentach A i B wynosi co najmniej 2,2 m, w segmencie C – szerokość wynosi co najmniej 1,5 m. Na korytarzach znajdują się na ścianach gabloty informacyjne o maksymalnej grubości 10 cm, które nie utrudniają przemieszczania się po korytarzach.

W budynku są dodatkowe przeszkody w postaci zmiany poziomów w segmencie C na parterze przy bufecie C–49. Są tam cztery schody. Z prawej strony została zamocowana platforma schodowa dla osób z niepełnosprawnościami. Na ścianie w pozycjach dolnej i górnej platformy zamocowane są piloty przywołujące platformę.

Podobna przeszkoda jest na piętrze -1 w bliskości pomieszczeń z autoklawami (CS-63).

Część z sal dydaktycznych (B–01, aula B–100) znajduję się na półpiętrach w klatce schodowej B. Nie do każdego miejsca w budynku można dostać się windą.

Winda znajduje się w segmencie A, blisko wejścia ze zniwelowanymi barierami.

Piętro 4 i 5 budynku nie ma dostępu do windy.

Szerokość windy wynosi: 110 cm natomiast jej głębokość wynosi: 210 cm. Drzwi windy otwierają i zamykają się automatycznie (szerokość drzwi: 90 cm). Panel przywoławczy windy znajduje się po prawej stronie drzwi, na wysokości: 110 cm.

Wewnątrz windy, po lewej stronie znajduje się lustro oraz poręcz.

Panel wyboru piętra znajduje się po prawej stronie na wysokości: 100 cm. W windzie znajduje się telefon awaryjny łączący bezpośrednio z pracownikami portierni obiektu. Aby go użyć, należy przytrzymać przez 3 sekundy przycisk słuchawki. Na panelu znajduje się także przycisk dzwonka (jest on wyróżniony wizualnie przez żółtą obwódkę). Naciśnięcie go powoduje włączanie sygnału alarmowego. Wszystkie przyciski wewnątrz windy są oznakowane alfabetem Braille’a.

Winda jest dwustronna – jej tylne drzwi otwierają się wyłącznie na poziomie 3 gdzie znajdują się pokoje hodowlane. Przyciski na panelu wyboru piętra nie są równoznaczne z piętrami obiektu, w pomieszczeniu windy znajduje się ich opis.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Na parterze budynku, w segmencie A, znajduje się paludarium z roślinami. To dobry punkt orientacyjny, gdyż w jego bliskim sąsiedztwie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Idąc od portierni obiektu (B–04), toaleta dla niepełnosprawnych to siódme drzwi po prawej stronie (A–28).

Drzwi toalety o szerokości 95 cm są otwierane manualnie. Włącznik światła znajduje się po lewej stronie futryny na wysokości: 97 cm. Wolna przestrzeń toalety ma promień min. 1,5 m. Po lewej stronie od wejścia do toalety znajduje się umywalka, obok niej po prawej stronie – miska ustępowa. Miska ustępowa jest wyposażona w dwa pochwyty z czego jeden ma możliwość unoszenia. Podajnik na papier toaletowy znajduje się po lewej stronie miski ustępowej. Umywalka posiada ergonomiczny kształt umożliwiający podjechanie osobie na wózku inwalidzkim i umieszczona jest na wysokości 80 cm. Po lewej stronie umywalki zlokalizowany jest dozownik mydła oraz podajnik na ręczniki papierowe (na wysokości: 110 cm). Kosz na śmieci znajduje się pod podajnikiem na ręczniki papierowe. Toalety są dostępne bez ograniczeń i pozostają stale otwarte. W holu głównym budynku na parterze w pobliżu wejścia głównego znajduje się pokój wyciszeń (B-06a). Wchodzi się do niego przez wspólny korytarz z pomieszczeniem szatni dla studentów (B-06).

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wewnętrznym dziedzińcu budynku, do którego wjeżdża się od ulicy Jagiellońskiej. Osoby posiadające karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami mogą bezpłatnie korzystać z tych miejsc. Miejsca te są oznakowane pionowymi i poziomymi znakami drogowymi.

Droga pomiędzy miejscami parkingowymi a wejściem do budynku ma długość około 40 i jest asfaltowa, pozbawiona barier.

Kontakt do osoby, która może udzielić więcej informacji o dostępności obiektu:

Zbigniew Kuc, zbigniew.kuc@us.edu.pl, tel. 32 2009 333

return to top