Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dostępność architektoniczna: 

Sosnowiec, ul. Będzińska 60

Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi

Dostępność wejścia do budynku i obszaru kontroli

Wejście główne znajduje się od strony ulicy Będzińskiej w pobliżu makiety ogromnego dinozaura. Przed zespołem budynków umieszczony jest pylon informacyjny.

Drzwi do budynku otwierane są automatycznie. Przed wejściem do budynku znajdują się pięciostopniowe szare schody. Przy schodach zamontowane są 4 poręcze. Na przeszklonych przesuwnych drzwiach znajdują się oznakowania w kolorze zielonym. Schodki można ominąć podjazdem. Po obu stronach podjazdu zamontowane są poręcze. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się stanowisko pracowników ochrony, gdzie można uzyskać informację oraz pomoc.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Wydział Nauk Przyrodniczych mieści się w trzech połączonych ze sobą budynkach:

Budynek dydaktyczny / wysoki / posiada 22 kondygnacje.

Budynek ma trzy windy.

Winda z udogodnieniami porusza się pomiędzy piwnicą, a 18 piętrem. Wymiary windy to: długość 117 cm, szerokość 120 cm. Drzwi otwierane są automatycznie z prześwitem otwarcia 75 cm. W windzie znajduje się lustro. Panel sterujący zamontowany jest na wysokości 140 cm. W widzie zainstalowany jest system łączności głosowej łączność z recepcją.

Wewnątrz i na zewnątrz windy znajduje się świetlny sygnalizator z informacją wizualną o danym piętrze. Winda nie jest wyposażona w system komunikatów głosowych. W holach windowych są oznakowania pięter w formie tablic.

Budynek ma 2 klatki schodowe, jedna z nich jest drogą ewakuacyjną. Korytarze mają  szerokość 170 cm.

Budynek zespołu sal audytoryjnych i auli ma 4 kondygnacje.

Winda porusza się pomiędzy piwnicą a 2 piętrem. Wymiary windy to: długość 200 cm, szerokość 100 cm. Drzwi otwierane automatycznie z prześwitem otwarcia 90 cm. Winda wyposażona jest w lustro.

Panel sterujący umieszczony jest na wysokości 140 cm. Winda wyposażona jest w gong, ale nie ma w niej komunikatora głosowego informującego o numerze piętra, na którym zatrzymała się winda.

Budynek ma 4 klatki schodowe, wszystkie są drogami ewakuacyjnymi. Pierwsza klatka schodowa znajduje się pomiędzy parterem a 1 piętrem, druga klatka schodowa – pomiędzy parterem a 2 piętrem, trzecia klatka schodowa – pomiędzy piwnicą a 2 piętrem, czwarta klatka schodowa pomiędzy parterem a drugim piętrem.

We wszystkich klatkach schodowych znajdują się poręcze po obu stronach schodów.

Drogi komunikacyjne w większości są holami o szerokości powyżej 400 cm, korytarze przy toaletach na pierwszym i drugim piętrze mają przewężenie do 120 cm szerokości na odcinkach około 14 metrów.

Budynek laboratoryjny ma 4 kondygnacje, winda porusza się pomiędzy piwnicą a drugim piętrem. Wymiary windy to: długość 160 cm, szerokość 150 cm.  Drzwi otwierane są automatycznie z prześwitem otwarcia 140 cm. Winda wyposażona jest w lustro. Panel sterujący zlokalizowany jest na wysokości 120 cm. Winda wyposażona jest w łączność głosową z recepcją znajdującą się w budynku dydaktycznym. W windzie zamontowano świetlny komunikator informujący o numerze piętra. Nie ma komunikatu dźwiękowego. Budynek  ma dwie klatki schodowe, które pełnią rolę dróg ewakuacyjnych.

Korytarze oraz hole mają szerokość powyżej 190 cm. Pomiędzy budynkiem dydaktycznym a laboratoryjnym znajduje się próg oznakowany kolorem żółto czarnym.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W zespole budynków znajduje się 5 toalet z dodatkowymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku dydaktycznym są dwie toalety na parterze i jedna na pierwszym piętrze. Drzwi do toalet mają prześwit otwarcia 90 cm. Przestrzeń manewrowa o promieniu 150 cm. Pochwyty są po obu stronach miski ustępowej, jeden jest z nich podnoszony. Przy umywalkach są pochwyty. Kosz na odpady znajduje się przy umywalce. Włączniki oświetlenia znajdują się na wysokości 150 cm, podajniki na papier toaletowy znajduje się na wysokości 90 cm, a na ręcznik papierowy na wysokości 120 cm.

W budynku zespołu sal audytoryjnych i auli znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową, która znajduje się na parterze. Drzwi mają prześwit otwarcia 90 cm. Przestrzeń manewrowa w toalecie ma promień 120 cm. Pochwyty są po obu stronach miski ustępowej, jeden jest podnoszony. Przy umywalce są pochwyty. Kosz na śmieci znajduje się przy umywalce. Wyłącznik oświetlenia znajduje się na wysokości 115 cm. Podajniki na papier toaletowy na wysokości 90 cm, a na ręcznik papierowy na wysokości 120 cm.

Budynek laboratoryjny ma jedną toaletę z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowaną na pierwszym piętrze w holu. Drzwi do toalety mają prześwit otwarcia 100 cm. Przestrzeń manewrowa w toalecie ma promień 150 cm. Pochwyt przy misce ustępowej, jeden podnoszony. Przy umywalce jeden pochwyt podnoszony. Kosz na odpady znajduje się przy umywalce. Włączniki oświetlenia znajdują się na wysokości 140 cm.

Podajniki na papier toaletowy umieszczony na wysokości 90 cm, natomiast podajnik na ręczniki papierowe na wysokości 140 cm.

Wszystkie toalety dla osób z niepełnosprawnościami w obiekcie mają łączność z recepcją – zamontowany jest system przywoławczy.

Do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych, laboratoryjnych i biurowych można dostać się na wózku inwalidzkim.

W dziekanacie studenckim znajduje się lada o wysokości 115 cm, ale na potrzeby obsługi osób korzystających z wózków inwalidzkich ustawiony jest stolik o wysokości 75 cm.

W auli międzywydziałowej zamontowano pętlę indukcyjną.

Pokój wyciszeń znajduje się w budynku dydaktycznym w pomieszczeniu 103 na pierwszym piętrze.

Piktogram pętli indukcyjnejpiktogram pokoju wyciszenia

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy zespole budynków znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych  w odległości około 30 metrów od głównego wejścia, przy drodze dojazdowej do obiektu. Miejsca parkingowe o wymiarach: szerokość 350 cm, długość 550 cm mają oznakowanie poziome i pionowe. Miejsca parkingowe pomalowane są w kolorze niebieskim z białymi liniami i odpowiednio oznakowane.

Barierą jest próg zwalniający na drodze dojazdowej.

Z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych mogą korzystać osoby mające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie w tych miejscach jest bezpłatne.

Kontakt do osoby, która może udzielić więcej informacji:

Mirosław Musiał, miroslaw.musial@us.edu.pl, tel. 32 36 89 231

return to top