Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Badanie ankietowe zajęć semestru zimowego

20.01.2022 - 09:06 aktualizacja 20.01.2022 - 09:18
Redakcja: Ryszard Knapek
Tagi: ankiety

Ankiety w USOSweb

Od 17 do 30 stycznia w systemie USOSweb po zalogowaniu można wypełniać Ankiety oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzący zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Indywidualne wyniki zostaną podane do wiadomości prowadzących zajęcia i władz wydziałów po zakończeniu sesji poprawkowej semestru zimowego.

Kwestionariusz ankiety został zmodyfikowany i obecnie daje możliwość większej swobody wypowiedzi poprzez zwiększoną liczbę pytań otwartych.

Poszerzony został zakres prowadzonych badań – począwszy od tego semestru ankietą będą objęte wszystkie zajęcia za wyjątkiem praktyk zawodowych i tutoringu.

Uwaga – system daje dostęp do ankiet wszystkich zajęć, ale prosimy o nie ocenianie zajęć indywidualnych (tutoringu i seminarium), a także prowadzących, z którymi nie mieliście Państwo zajęć.

Zbiorcze wyniki ankiety zawierające dane statystyczne udostępniane są na stronie Uczelni. Wyniki indywidualne nie mogą być opublikowane. Wnioski z tych ankiet i pozostałych prowadzonych przez Szkołę Doktorską zostaną przedyskutowane na spotkaniu doktorantów z zespołem zarządzającym Szkołą Doktorską.

img
return to top