Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

plan

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Prof. Vilma Žydžiūnaitė – profesor wizytująca z Uniwersytetu Witolda Wielkiego

Od 10 do 20 października 2022 roku Szkoła Doktorska gości Panią Profesor Vilmę Žydžiūnaitė z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie jako profesora wizytującego. Prof. Žydžiūnaitė jest Dyrektorem Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie w Kownie. Jej zainteresowania badawcze mieszczą się w zakresie: przywództwa i zarządzania kształceniem, szkolnictwa wyższego, tożsamości zawodowej, wartości zawodowych, metodologii badań jakościowych, powiązanie kompetencji...
plan
więcej

Harmonogram roku akademickiego 2022/2023

Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła organizację roku akademickiego na rok 2022/2023. Podstawowym cyklem rozliczeniowym doktorantów jest rok akademicki, ale na potrzeby organizacji dydaktyki został on podzielony na tradycyjne semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w pierwszych 10 tygodniach każdego semestru, a pozostały czas doktoranci mogą w całości poświęcić na pracę indywidualną (badania, pisanie tekstów, przygotowanie wniosków grantowych...
plan
więcej

Spotkania dotyczące jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej

Dziekan Szkoły Doktorskiej zaprasza na spotkania dotyczące jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej, podsumowujące kształcenie w roku akademickim 2021/2022. Harmonogram spotkań: 10 czerwca, godz. 10:00-11:30 – Spotkanie dla doktorantów po angielsku – sala 409, Bankowa 14 14 czerwca, godz. 11:30-13:00 – Spotkanie dla doktorantów I i II roku – sala 409, Bankowa 14 14 czerwca 13:30-14:30...
Bez kategoriiplan
więcej

Warsztaty z prof. Adamem Chmielewskim, redaktorem czasopisma Studia Philosophica Wratislaviensia

Warsztaty z prof. Adamem Chmielewskim, redaktorem czasopisma Studia Philosophica Wratislaviensia We wtorek 17 maja o godzinie 13:00 odbędą się pierwsze warsztaty w ramach cyklu warsztatów dla doktorantów prowadzonych przez redaktorów czasopism naukowych różnych dyscyplin. Dla doktorantów Szkoły Doktorskiej jest to część zajęć „Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu”. Każdy doktorant (od rocznika 2020/2021) ma...
plan
więcej

Transform4Europe Week dla doktorantów

Aktywności dla doktorantów w ramach Transform4Europe Week Od 9 do 13 maja Uniwersytet Śląski organizuje pierwszy Transform4Europe Week – wydarzenie, które ma się stać cyklicznym elementem oferty wspólnego kształcenia uniwersytetów skupionych w konsorcjum Transform4Europe. W kolejnych latach w wybranym tygodniu majowym podobne wydarzenia będą się odbywać synchronicznie na wszystkich uczelniach konsorcjum z udziałem ich studentów,...
plan
więcej

Tutoring na 2022/2023

Zgłoszenia tutorów do 22 kwietnia Doktoranci, którzy planują tutoring w roku akademickim 2022/2023 mogą zgłaszać tutorów do 22 kwietnia br. Prosimy o wypełnienie formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3004. Wypełnienie formularza jest szczególnie ważne w przypadku tutorów, którzy są nauczycielami akademickim zatrudnionymi na Uniwersytecie Śląskim. Wymaga tego cykl zamawiania zajęć dydaktycznych miedzy Szkołą Doktorską a wydziałami. Współpraca z tutorami...
plan
więcej

Autoprezentacja i upowszechnianie badań

Zajęcia dla doktorantów drugiego roku (otwarte także dla pozostałych), w czasie których młodzi badacze nauczą się, jak skutecznie prowadzić komunikację naukową w przestrzeni publicznej – jak prezentować wyniki swoich badań w mediach, w szkołach czy też na festiwalach naukowych. Zajęcia poprowadzą doświadczeni popularyzatorzy wiedzy i eksperci od komunikacji. Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć zapraszamy na spotkanie,...
plan
return to top