Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

plan

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Warsztaty z redaktorami czasopism – spotkania w maju i czerwcu 2024

Spotkania z redaktorami czasopism w maju i czerwcu 2024 21.05.2024, 18:30-20:00 spotknie z prof. Anną Szafrańską (Uniwersytet Śląski), redaktorem i sekretarzem redakcji czasopisma „Edukacja międzykulturowa”, członkinią wielu krajowych i zagranicznych rad naukowych czasopism z zakresu pedagogiki i kultury. Spotkanie online, MS Teams, po polsku. Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3Ed7HtUDgfXBt8jl0U9Oop5Ne2egv-0Id11pd0KlBe01%40thread.tacv2/1715685811629?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229cae5104-85d7-4e12-8a7e-f6765806eed9%22%7d 24.05.2024, 11:00-12:30 spotkanie z dr inż. Klaudią Kosek (Instytut Oceanografii...
plan
więcej

Zajęcia do wyboru w 2024/2025 – ważna ankieta

Przedstawiamy wstępną ofertę zajęć fakultatywnych i specjalistycznych dla doktorantów na rok akademicki 2024/2025. Wszystkich doktorantów, którzy w nadchodzącym roku akademickim będą zaliczać zajęcia fakultatywne prosimy o zapoznanie się z ofertą i oddanie głosu w ankiecie – do 26 kwietnia. Tylko zajęcia wskazane przez Państwa będą uruchomione w przyszłym roku akademickim. Oferta: facultative and specialized courses...
plan
więcej

Planowanie kariery naukowej – rejestracja na wykłady

W systemie SRW rozpoczęła się rejestracja na wykłady w ramach modułu „Planowanie kariery naukowej”. Rozpoczęcie rejestracji: 03.04.2024, godz. 12:30 Zakończenie rejestracji: 10.04.2024, godz. 12:00 Link do rejestracji: https://formularze.us.edu.pl/site/index/414 (na dole strony) Harmonogram: Planowanie kariery naukowej 2023-2024 aktualizacja 26.04.2024 Moduł „Planowanie kariery naukowej” (8 godzin, 1 ECTS) przewidziany jest w programie kształcenia dla rocznika 2023/2024 jako...
plan
więcej

Tutoring ekspercki – zgłoszenia tutorów zagranicznych

Informacja dla doktorantów o zbieraniu zgłoszeń na tutorów z zagranicznych ośrodków naukowych na bieżący semestr. Ten nabór dotyczy tylko już zainicjowanych współpracy – prosimy zgłaszać tylko takie, które mogą się odbyć do końca bieżącego semestru. Link do zgłoszeń: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4917 Termin dostępności formularza: 4 kwietnia (do końca dnia) Do 9 kwietnia Szkoła Doktorska dokona selekcji na...
plan
więcej

Rejestracja na spotkania z pozyskiwania środków z grantu

Szanowni Państwo, przedstawiamy harmonogram spotkań wspierających starania o pozyskanie środków z grantu. Spotkania są otwarte dla wszystkich, mogą w nich wziąć również udział promotorzy. Aby spotkania zdalne były widoczne w kalendarzu i żeby mieć dostęp do chatu i udostępnianych danych proszę o wcześniejsze dołączenie do zespołu Szkoła Doktorska UŚ, kod: s02krxa   Terminy spotkań: Research...
plan
więcej

Warsztaty z redaktorami czasopism – zaliczenie modułu

Zasady organizacji modułu Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu Moduł Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu zgodnie z programem kształcenia obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w rok akademickim 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023 obejmuje 30 godzin zajęć, w tym: 15 godzin realizowanych w ramach grup dyscyplinowych (zajęcia w semestrze letnim) – na tej zajęcia...
plan
więcej

Warsztaty z redaktorami czasopism: prof. Paweł Jędrzejko

Warsztaty z redaktorami czasopism prof. Paweł Jędrzejko, Uniwersytet Śląski, Review of International American Studies, Er(r)go: Theory – Literature – Culture, Wydawnictwo UŚ Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu warsztatów z redaktorami czasopism. Jest to część zajęć „Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu” – każdy doktorant w trakcie kształcenia powinien uczestniczyć w co najmniej trzech...
plan
return to top