Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Harmonogram roku akademickiego 2022/2023

02.10.2022 - 01:00 aktualizacja 02.10.2022 - 01:02
Redakcja: Ryszard Knapek
Dziekan Szkoły Doktorskiej ustaliła organizację roku akademickiego na rok 2022/2023. Podstawowym cyklem rozliczeniowym doktorantów jest rok akademicki, ale na potrzeby organizacji dydaktyki został on podzielony na tradycyjne semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w pierwszych 10 tygodniach każdego semestru, a pozostały czas doktoranci mogą w całości poświęcić na pracę indywidualną (badania, pisanie tekstów, przygotowanie wniosków grantowych itd.).

Dodatkowo w harmonogramie wyróżniono tydzień współpracy i wymiany w ramach europejskiego konsorcjum, do którego należy Uniwersytet Śląski w Katowicach – Transform4Europe Week oraz czas przeznaczony na ewaluację.

Harmonogram: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/harmonogram-roku-akademickiego-2022-2023/

img
return to top